Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Kom ik in aanmerking voor € 30.000?

Niet iedereen komt in aanmerking voor € 30.000. Op deze pagina leest u wat de voorwaarden zijn om voor deze regeling in aanmerking te komen. Wij doen na uw aanmelding een eerste toets om te kijken of de regeling voor u bedoeld is.

Wanneer kom ik in aanmerking voor € 30.000?

 • Als u zich bij ons hebt aangemeld én
 • uw kinderopvangtoeslag is tussen 2005 en 23 oktober 2019 onterecht stopgezet en/of u onterecht kinderopvangtoeslag moest terugbetalen, én/of
 • u moest over minstens 1 van deze toeslagjaren € 1.500 of meer aan kinderopvangtoeslag terugbetalen.
  Óf uw recht op kinderopvangtoeslag werd met € 1.500 of meer verlaagd (per toeslagjaar).
  Óf u kreeg geen persoonlijke betalingsregeling voor een terugvordering van € 1.500 of meer (per toeslagjaar).
  De grens van € 1.500 geldt niet als er sprake is van 'vooringenomenheid'. Als er sprake is van 'hardheid van het stelsel' dan geldt de € 1.500 als ondergrens (per toeslagjaar).

Wanneer kom ik niet in aanmerking voor € 30.000?

 • U hebt nooit kinderopvangtoeslag aangevraagd;
 • U hebt geen kinderen en hebt die ook nooit gehad;
 • Toen u kinderopvangtoeslag aanvroeg voldeed u niet aan de criteria voor deze toeslag;
 • U hebt zelf met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag stopgezet, en moest daarom terugbetalen;
 • Uw kind ging minder uren naar de kinderopvang dan u vooraf had opgegeven, en daarom moest u terugbetalen;
 • U verdiende meer geld dan u had opgegeven, en daarom moest u terugbetalen. Had u een toeslagpartner? Dan keek de Belastingdienst/Toeslagen naar het gezamenlijk inkomen;
 • U had een periode geen betaald werk;
 • Uw problemen waren met andere toeslagen: zorgtoeslag, huurtoeslag of kindgebonden budget;
 • Uw bent de partner van iemand die ooit kinderopvangtoeslag heeft aangevraagd. Het is belangrijk dat de aanvrager zélf zich aanmeldt voor herstel.
 • U hebt een toeslagpartner die ook ooit kinderopvangtoeslag heeft aangevraagd en gedupeerd is. Voor hen geldt dat we op dit moment alleen de persoon die zich het eerst bij ons heeft gemeld uitbetalen. Ga hier naar de informatiepagina als u een toeslagpartner bent.

Wanneer was het stopzetten of terugbetalen van kinderopvangtoeslag onterecht?

Wij beoordelen met een eerste toets of het onterecht was dat u kinderopvangtoeslag moest terugbetalen. Of dat uw kinderopvangtoeslag werd stopgezet. Of het bij u onterecht was, kunnen wij vooraf niet met zekerheid zeggen. Dat hangt af van uw persoonlijke situatie.

Voorbeelden van situaties waarin het stopzetten of terugbetalen meestal onterecht was:

 • U was betrokken bij een groepsonderzoek naar misbruik van toeslagen (een CAF-onderzoek) en uw kinderopvangtoeslag werd al stopgezet voordat het bewijs was beoordeeld;
 • U moest steeds opnieuw bewijsmateriaal en facturen blijven aanleveren om iets te bewijzen;
 • U moest de volledige kinderopvangtoeslag van een jaar terugbetalen omdat er voor 1 maand een bonnetje ontbrak;
 • U kreeg geen persoonlijke betalingsregeling om uw schulden bij Dienst Toeslagen af te lossen
Ik heb de vergoeding van € 750 voor het wachten gekregen. Betekent dit dat ik automatisch in aanmerking kom voor € 30.000?

Nee, niet automatisch. De vergoeding van € 750 was een tegemoetkoming voor het lange wachten op een beoordeling. Maar niet iedereen die nog wacht op een beoordeling heeft ook recht op compensatie.

Let op! Het is belangrijk dat u zich bij ons aanmeldt als gedupeerde. Er zijn ouders die € 750 hebben gekregen zonder dat ze zichzelf actief hadden aangemeld. Wij hebben deze ouders opgeroepen om zich alsnog te melden. Dat stond in de brief die zij hebben gekregen bij de betaling van de € 750. Die brieven zijn in november en december 2020 verstuurd.

Is de compensatie ook voor gedupeerden van het kindgebonden budget of huur- en zorgtoeslag?

Nee. De € 30.000 is alleen bedoeld voor mensen die in de problemen kwamen met de kinderopvangtoeslag.
Er komen nog herstelregelingen voor problemen met andere toeslagen. Maar een bedrag van € 30.000 zal daar geen onderdeel van zijn.

Hoe werkt dit voor gescheiden ouders?

Wij keren 1 keer € 30.000 per (voormalig) huishouden uit. De tegemoetkoming gaat naar de persoon die de kinderopvangtoeslag heeft aangevraagd.

Wij vragen ouders die zijn gescheiden om samen afspraken te maken over de verdeling van het geld. Er is ook een regeling voor ex-toeslagpartners.

Ik woon nu niet meer in Nederland. Kom ik ook in aanmerking voor deze regeling?

Het maakt voor deze regeling niet uit waar u nu woont. Blijkt uit onze toets dat u gedupeerd bent door de kinderopvangtoeslag in Nederland, en dat u in aanmerking komt voor € 30.000? Dan betalen wij dat aan u uit.

Ik heb te horen gekregen dat ik nu geen € 30.000 krijg. Maar ik weet zeker dat ik wél aan de voorwaarden voldoe. Wat kan ik doen?

Komt u nu niet in aanmerking voor € 30.000 en denkt u dat dit niet klopt? Of hebt u vragen? Neem dan contact op met ons Serviceteam. Zij zetten uw verzoek door naar team Informatie en Contact Catshuisregeling. Dit team neemt contact met u op.

Ons Serviceteam is bereikbaar op telefoonnummer 0800 - 2 358 358 (gratis), van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot  20.00 uur. Op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. U kunt ook uw gegevens achterlaten via de terugbelknop op deze pagina.

Wilt u bezwaar maken tegen onze beslissing dat we op dit moment geen reden zien u € 30.000 te betalen? Dat kan. Het is dan wel belangrijk om te weten dat u dan alleen bezwaar kunt maken tegen de eerste toets, en niet tegen andere onderdelen van uw behandeling.

Verder lezen

Deel deze pagina