Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Feiten en cijfers: meer dan 40.000 integrale beoordelingen gedaan

Afgelopen 2 weken deden we 249 eerste toetsen en ontvingen 280 kinderen een beschikking. 885 ouders kregen een integrale beoordeling, wat het totaal bracht op meer dan 40.000 mensen voor wie deze is gedaan: de versnelling zet door, en dat is terug te zien bij de integrale beoordelingen (peildatum 29 maart 2024).

Ter informatie!  Feiten en cijfers: voortgang van het herstelproces

UHT werkt aan herstel van ouders en kinderen die problemen kregen door fouten met de kinderopvangtoeslag. Hoe het gaat met dit herstelproces, bijvoorbeeld hoeveel mensen zich hebben aangemeld, houden we bij in een overzicht. Elke week publiceren we de cijfers van de week daarvoor in dit dashboard. Om de week plaatsen we een nieuwsbericht met uitleg van de cijfers van de 2 weken daarvoor.

Aanmeldingen en eerste toets

In het verleden zijn er fouten gemaakt met de kinderopvangtoeslag. Wie dacht hiermee te maken te hebben gekregen, kon zich aanmelden bij UHT. We kijken daarna of iemand gedupeerde is en in welke mate en jaren. Lees meer op onze website over aanmelden.

Voor aangemelde ouders wordt in een eerste toets gekeken of ze inderdaad gedupeerd zijn. Als dit zo is, krijgt diegene een bedrag van € 30.000. Voor 249 ouders is in afgelopen 2 weken de eerste toets afgerond. Het totaal aantal ouders voor wie een eerste toets is uitgevoerd komt hiermee op 65.922.

Integrale beoordeling

Na de eerste toets wordt in de integrale beoordeling uitgebreider naar iemands situatie gekeken. Hieruit kan komen dat een gedupeerde ouder (niet) meer vergoed krijgt dan € 30.000. Daarnaast kan in de integrale beoordeling soms alsnog vastgesteld worden dat iemand gedupeerde is, als dat eerder in de eerste toets niet was gebeurd.

In de afgelopen 2 weken kregen 885 ouders een integrale beoordeling. Zij ontvangen een vooraankondiging of definitieve beschikking. Daarin staat of ze gedupeerd zijn, in welke jaren en hoe het compensatiebedrag dat ze krijgen, is berekend. We hebben afgelopen tijd gewerkt aan versnelling, dat is terug te zien in de cijfers. In totaal is voor 40.099 mensen de integrale beoordeling gedaan. Voor 8.107 mensen loopt de beoordeling. Voor 18.405 ouders met een eerste toets is de integrale beoordeling nog niet gestart.

In bezwaar gaan

Ouders die een definitieve beschikking ontvangen, kunnen bezwaar maken als zij het niet eens zijn met die beslissing. We gaan dan nog eens goed kijken naar de beslissing die we namen. Op de website leest u meer over bezwaar maken en hoe dit precies werkt. Afgelopen 2 weken behandelden we 99 bezwaren. In totaal zijn er 9.743 bezwaren ingediend. Over 2.200 bezwaren heeft UHT inmiddels een beslissing genomen. 7.543 bezwaren moeten nog worden behandeld.

Erkend gedupeerd

Niet bij iedereen die zich heeft aangemeld als gedupeerde, wordt dit ook vastgesteld. Van de aangemelde ouders zijn nu 34.763 ouders erkend als gedupeerd. Dit betekent dat zij recht hebben op compensatie en hulp bij hun schulden. Hun kinderen komen in aanmerking voor de kindregeling.

In de afgelopen 2 weken is er € 1,3 miljoen uitbetaald na de eerste toets en € 18,8 miljoen na de integrale beoordeling. In totaal is er € 777,1 miljoen uitbetaald na de eerste toets en € 1,07 miljard na de integrale beoordeling.

Tip!  Gedupeerd of niet?

In een eerste toets en integrale beoordeling kijken we of iemand gedupeerd is door de fouten met de kinderopvangtoeslag. Sommige ouders die zich aanmelden, blijken niet gedupeerd. Bijvoorbeeld omdat ze de kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen doordat ze meer gingen verdienen. Of omdat ze minder uren kinderopvang afnamen dan ze hadden aangevraagd. Het komt ook voor dat de aanmelder niet degene was die de toeslag aanvroeg.

Kindregeling

Kinderen van gedupeerde ouders hebben recht op de kindregeling. De kindregeling bestaat uit hulp, brede ondersteuning en een geldbedrag. In totaal komen 93.975 kinderen in aanmerking voor een vergoeding. In de afgelopen 2 weken ontvingen 280 kinderen een beschikking waarin staat dat ze een bedrag ontvangen. Dat brengt het totaal aantal kinderen dat een beschikking heeft ontvangen op 81.191. Na het ontvangen van deze beschikking - en als het rekeningnummer bekend is - volgt binnen een maand de uitbetaling.

Categorie :

Deel deze pagina