Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Wie is betrokken bij mijn zaak?

Tijdens het uitgebreide onderzoek naar uw situatie (de integrale beoordeling) kunt u te maken krijgen met een aantal verschillende medewerkers van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen. 

Bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen

Persoonlijk zaakbehandelaar

Is uw contactpersoon en eerste aanspreekpunt. Werkt samen met u aan uw situatie en begeleidt u door het hele proces. Maakt samen met u het dossier compleet. Kan u in contact brengen met uw gemeente en andere instanties, voor hulp en ondersteuning.

Beoordelaar

Beoordeelt uw dossier, dat u samen met uw persoonlijk zaakbehandelaar hebt samengesteld. De beoordelaar laat het aan uw persoonlijk zaakbehandelaar weten als er iets ontbreekt of onduidelijk is in uw dossier. Ook geeft de beoordelaar aan uw persoonlijk zaakbehandelaar door wat de (voorlopige) uitkomst van de beoordeling is.

Medewerker hulpteam

Wordt door uw persoonlijk zaakbehandelaar ingeschakeld als u acuut hulp nodig hebt. Of hulp van andere instanties. Schakelt als dat nodig is ook andere hulp in, vaak in samenwerking met de gemeente waar u woont.

Onafhankelijke commissies

Tijdens of na uw integrale behandeling kunt u te maken krijgen met deze commissies:

Bezwaarschriftenadviescommissie

Dient u bezwaar in tegen een besluit van de Belastingdienst/Toeslagen? De Bezwaarschriftenadviescommissie brengt hierover advies uit aan de Belastingdienst/Toeslagen.

Commissie van Wijzen

De Commissie van Wijzen is een onafhankelijke commissie van deskundigen. De commissie beoordeelt of er is gehandeld met ‘institutionele vooringenomenheid’. Ook adviseert de commissie over situaties die zo ernstig zijn dat er dringend extra hulp nodig is.

Commissie Werkelijke Schade

De Commissie Werkelijke Schade kijkt of u recht hebt op een aanvullende schadevergoeding naast de vergoeding die u hebt gekregen van de Belastingdienst. Let op: u kunt pas naar deze commissie als uw integrale behandeling is afgerond.

Verder lezen

Deel deze pagina