Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Feiten en cijfers: 34.985 erkend gedupeerden, 2.990 bezwaren waarover UHT een beslissing nam

Afgelopen 2 weken deden we 266 eerste toetsen en voor 936 ouders deden we een integrale beoordeling. Het aantal erkend gedupeerde ouders is nu 34.985. In sommige gevallen gaan ouders in bezwaar tijdens het herstelproces, als ze het ergens niet mee eens zijn. Afgelopen 2 weken behandelden we 90 bezwaren, dat brengt het totaal behandelde bezwaren op 2.290. Deze en meer cijfers over de voortgang van de hersteloperatie ziet u in de nieuwste versie van ons dashboard (peildatum 12 april 2024).

Ter informatie!  Feiten en cijfers: voortgang van het herstelproces

UHT werkt aan herstel van ouders en kinderen die problemen kregen door fouten met de kinderopvangtoeslag. Hoe het gaat met dit herstelproces, bijvoorbeeld hoeveel mensen zich hebben aangemeld, houden we bij in een overzicht. Elke week publiceren we de cijfers van de week daarvoor in dit dashboard. Om de week plaatsen we een nieuwsbericht met uitleg van de cijfers van de 2 weken daarvoor.

Aanmeldingen en eerste toets

In het verleden zijn er fouten gemaakt met de kinderopvangtoeslag. Wie dacht hiermee te maken te hebben gekregen, kon zich aanmelden bij UHT.

Voor aangemelde ouders wordt in een eerste toets gekeken of ze inderdaad gedupeerd zijn. Als dit zo is, krijgt diegene een bedrag van € 30.000. Voor 266 ouders is in afgelopen 2 weken de eerste toets afgerond. Het totaal aantal ouders voor wie een eerste toets is uitgevoerd komt hiermee op 66.188.

Integrale beoordeling

Na de eerste toets wordt in de integrale beoordeling uitgebreider naar iemands situatie gekeken. Hieruit kan komen dat een gedupeerde ouder (niet) meer vergoed krijgt dan € 30.000. Daarnaast kan in de integrale beoordeling soms alsnog vastgesteld worden dat iemand gedupeerde is, als dat eerder in de eerste toets niet was gebeurd.

In de afgelopen 2 weken kregen 936 ouders een integrale beoordeling. Zij ontvangen een vooraankondiging of definitieve beschikking. Daarin staat of ze gedupeerd zijn, in welke jaren en hoe het compensatiebedrag dat ze krijgen, is berekend. We hebben afgelopen tijd gewerkt aan versnelling, dat is terug te zien in de cijfers. In totaal is voor 41.035 mensen de integrale beoordeling gedaan. Voor 8.041 mensen loopt de beoordeling. Voor 17.796 ouders met een eerste toets is de integrale beoordeling nog niet gestart.

Oneens met UHT

Ouders die het oneens zijn met een beslissing die wij namen over hun persoonlijke herstelaanvraag, kunnen in sommige gevallen in bezwaar gaan. Afgelopen 2 weken behandelden we 117 bezwaren. Over 2.290 bezwaren heeft UHT inmiddels een beslissing genomen. In totaal zijn er 9.950 ingediend, 7.660 bezwaren moeten nog worden behandeld.

Erkend gedupeerd

Niet bij iedereen die zich heeft aangemeld als gedupeerde, wordt dit ook vastgesteld. Van de aangemelde ouders zijn nu 34.985 ouders erkend als gedupeerd. Dit betekent dat zij recht hebben op compensatie en hulp bij hun schulden. Hun kinderen komen in aanmerking voor de kindregeling.

In de afgelopen 2 weken is er € 1,1 miljoen uitbetaald na de eerste toets en € 22,7 miljoen na de integrale beoordeling. In totaal is er € 778,2 miljoen uitbetaald na de eerste toets en € 1,1 miljard na de integrale beoordeling.

Let op!  Gedupeerd of niet?

In een eerste toets en integrale beoordeling kijken we of iemand gedupeerd is door de fouten met de kinderopvangtoeslag. Sommige ouders die zich aanmelden, blijken niet gedupeerd. Bijvoorbeeld omdat ze de kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen doordat ze meer gingen verdienen. Of omdat ze minder uren kinderopvang afnamen dan ze hadden aangevraagd. Het komt ook voor dat de aanmelder niet degene was die de toeslag aanvroeg.

Kindregeling

Kinderen van gedupeerde ouders hebben recht op de kindregeling. De kindregeling bestaat uit hulp, brede ondersteuning en een geldbedrag. In totaal komen 94.257 kinderen in aanmerking voor een vergoeding. Tot nu toe hebben 85.276 kinderen een beschikking ontvangen waarin staat dat ze een bedrag ontvangen. Na het ontvangen van deze beschikking - en als het rekeningnummer bekend is - volgt binnen een maand de uitbetaling.

Categorie :

Deel deze pagina