Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Wijziging in bezwaartermijnen

Vanaf 10 juli 2024 hebt u meer tijd om een bezwaar in te dienen. Na de uiterste datum nemen we het bezwaar niet meer in behandeling. Hebt u vóór 10 juli 2024 een beschikking ontvangen en wilt u bezwaar maken? Dan geldt een overgangsperiode.

Ook is er een termijn vastgesteld voor het aanleveren van aanvullende informatie bij een bezwaar. En wat de termijn is voor een mondelinge toelichting op een bezwaar. U weet daardoor beter waar u aan toe bent.

De termijnen die UHT in het bezwaarproces hanteert zijn vastgelegd in een beleidsbesluit en gepubliceerd in de Staatscourant op 9 juli 2024.

Termijn voor indienen bezwaar

Wat verandert er vanaf 10 juli?

De belangrijkste wijziging is dat u vanaf 10 juli langer de tijd hebt om een bezwaar in te dienen. De gebruikelijke termijn is 6 weken. Maar we zien dat dat niet altijd genoeg is. Daarom hanteren we vanaf 10 juli een termijn van 16 weken. Na die termijn kunnen wij bezwaren niet meer inhoudelijk behandelen.
Hebt u vóór 10 juli 2024 een beschikking ontvangen, dan geldt een overgangsperiode.

U hebt een beschikking tussen 1 januari en 10 juli 2024 ontvangen?

U hebt nog 1 jaar om in bezwaar te gaan. Na dat jaar kunnen wij uw bezwaar niet meer inhoudelijk behandelen.
Voorbeeld: U hebt op 14 februari 2024 een beschikking ontvangen. Dan moet uw bezwaar uiterlijk 14 februari 2025 zijn ingediend.

U hebt een beschikking vóór 1 januari 2024 ontvangen?

U hebt nog tot 1 januari 2025 om in bezwaar te gaan. Hebben wij uw bezwaar niet op 31 december 2024 binnen? Dan kunnen wij uw bezwaar niet meer inhoudelijk behandelen.

Wat als u te laat een bezwaar indient?

Dan behandelen we dat bezwaar in principe niet meer. Wel beoordelen we nog steeds of er een goede reden is. Denk bijvoorbeeld aan een medische reden. Dan behandelen wij het bezwaar alsnog.

Ter informatie!  Pro-formabezwaar: als u meer tijd nodig hebt

Weet u nog niet om welke reden u bezwaar wilt maken? Of hebt u meer tijd nodig? Dan kunt u ook een pro-formabezwaar indienen. U geeft dan aan dát u bezwaar maakt, maar nog niet precies wát het bezwaar is. Dit pro-formabezwaar moet u binnen 16 weken indienen. Lees meer over pro-formabezwaar.

Termijn voor aanleveren informatie

Het komt soms voor dat wij informatie missen om een bezwaar in behandeling te kunnen nemen. De reden van een bezwaar ontbreekt bijvoorbeeld. Of naam en adresgegevens. Dan sturen wij een brief en hebt u nog 4 weken om de informatie aan te leveren. Deze 4 weken gaan in vanaf de datum van de brief waarin wij u vragen om deze informatie aan te leveren.

In die brief staat precies hoe lang u de tijd hebt en welke informatie wij nodig hebben. Wij geven ook aan wat het gevolg is, als u uw bezwaar niet op tijd aanvult.

Termijn voor hoorgesprekken

In een hoorgesprek kunt u uw bezwaar mondeling toelichten. Hoorgesprekken plannen we zo veel mogelijk samen met u of uw gemachtigde. Lukt het niet om u telefonisch te pakken te krijgen?  Dan sturen wij een brief. Samen met u zoeken we dan naar een nieuwe datum voor het gesprek. Dit gesprek is dan binnen vier weken na de uitnodiging. Of 2 weken na het eerder geplande hoorgesprek.

Meer informatie

Op deze pagina vindt u alle informatie over de termijnen in het bezwaarproces. Hebt u nog vragen over bovenstaande? Dan kunt u contact opnemen met uw persoonlijk zaakbehandelaar of ons Serviceteam. Vaak kan ook uw gemachtigde u helpen.

Categorie :

Deel deze pagina