Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Termijnen in bezwaarproces

Vanaf 10 juli 2024 zijn er nieuwe termijnen in het bezwaarproces. Zo krijgt u bijvoorbeeld meer tijd voor het indienen van een bezwaar. Na de uiterste datum nemen we het bezwaar niet meer in behandeling.

De termijnen die UHT in het bezwaarproces hanteert zijn vastgelegd in een beleidsbesluit en gepubliceerd in de Staatscourant op 9 juli 2024.

Hieronder leest u wat de termijnen zijn. We bespreken dit ook graag persoonlijk met u. Uw persoonlijk zaakbehandelaar informeert u over de bezwaartermijnen als uw integrale beoordeling is afgerond. Hebt u een bezwaar ingediend? Dan informeert de bezwaarbehandelaar u over de termijnen tijdens het bezwaarproces.

Termijn indienen bezwaar

De belangrijkste wijziging is dat u langer de tijd hebt om in bezwaar te gaan. De gebruikelijke termijn is 6 weken. Maar we zien dat dat niet altijd genoeg is. Daarom hanteren we vanaf 10 juli een termijn van 16 weken. Na die termijn behandelen wij bezwaren niet meer inhoudelijk. Hebt u vóór 10 juli 2024 een beschikking ontvangen, dan geldt een overgangsperiode.

Beschikking ontvangen vanaf 10 juli 2024

U hebt 16 weken na dagtekening van uw beschikking om een bezwaar in te dienen. Na die termijn behandelen wij uw bezwaar niet meer inhoudelijk.

Beschikking ontvangen tussen 1 januari en 10 juli 2024

U hebt nog 1 jaar om uw bezwaar in te dienen. Dat betekent 1 jaar na de datum van onze brief (dagtekening) over de beschikking. Na dat jaar behandelen wij uw bezwaar niet meer inhoudelijk.

Voorbeeld: U hebt op 14 februari 2024 een beschikking ontvangen. Dan moet uw bezwaar uiterlijk 14 februari 2025 zijn ingediend.

Beschikking ontvangen vóór 1 januari 2024

U hebt nog tot 1 januari 2025 om uw bezwaar in te dienen. Hebben wij uw bezwaar niet op 31 december 2024 binnen? Dan behandelen wij uw bezwaar niet meer inhoudelijk.

Wat als u te laat een bezwaar indient?

Als u een bezwaar te laat indient, dan behandelen we dat bezwaar in principe niet. Hebt u een goede reden om een bezwaar later in te dienen? Denk bijvoorbeeld aan een medische reden. Dan behandelen wij uw bezwaar alsnog.

Pro-formabezwaar: als u meer tijd nodig hebt

Weet u nog niet om welke reden u bezwaar wilt maken? Of hebt u meer tijd nodig? Dan kunt u binnen 16 weken een pro-formabezwaar indienen. Bijvoorbeeld als u uw dossier nog niet hebt. U geeft dan aan dát u bezwaar maakt, maar nog niet precies wát het bezwaar is.

Doordat u een pro-formabezwaar indient, bent u op tijd met uw bezwaar. En hebt u de mogelijkheid om dit later aan te vullen. De aanvullende informatie levert u uiterlijk 4 weken na dagtekening van de brief waarin wij uw bezwaar bevestigen. Of 4 weken nadat u uw dossier hebt ontvangen. Een pro-formabezwaar dient u op dezelfde manier in als een gewoon bezwaar.

Termijn aanleveren informatie (verzuim)

Het komt soms voor dat wij informatie missen om uw bezwaar in behandeling te kunnen nemen. Als dat zo is, dan sturen wij u een brief waarin wij u vragen om deze informatie aan te leveren. U hebt dan 4 weken om de informatie op te sturen. Deze 4 weken gaan in vanaf de datum van de brief waarin wij u vragen om deze informatie aan te leveren.

Hebben wij na 4 weken nog geen informatie ontvangen? Dan  sturen wij u een herinneringsbrief. U hebt dan nog éénmalig 4 weken om de informatie aan te leveren.

Hebben wij na deze 4 weken de informatie nog niet ontvangen? Dan bellen wij u. Na dit telefoontje hebt u nog 2 werkdagen om de informatie aan te leveren. Als wij de informatie niet op tijd ontvangen, dan kunnen wij uw bezwaar niet inhoudelijk behandelen.

Ter informatie!  Hebt u een bezwaar ingediend omdat u geen dossier hebt ontvangen?

Dan gaat de termijn van 4 weken in vanaf het moment dat u het dossier hebt gekregen.

Termijn plannen hoorgesprek

Hebt u een bezwaar ingediend en wilt u uw bezwaar in een hoorgesprek mondeling toelichten? Dan is het goed om te weten waar u aan toe bent. Ons proces ziet er als volgt uit:

  • De bezwaarbehandelaar belt u om samen met u een datum en een tijdstip te bepalen voor het hoorgesprek.
  • Wij bellen u 3x. Als het niet lukt om u te bereiken, dan sturen wij u een brief met informatie over het hoorgesprek (locatie, datum en tijd).
  • Als u niet op deze datum kan, dan maken we een nieuwe afspraak voor het hoorgesprek.
  • Dit nieuwe hoorgesprek moet plaatsvinden binnen 4 weken na dagtekening van de brief of binnen 2 weken na het geplande hoorgesprek.
  • Het hoorgesprek kan daarna nog 1 x met 4 weken worden uitgesteld. Dit geldt echter niet als u een beroep-niet-tijdig-beslissen hebt ingediend.
  • Bent u niet aanwezig bij het hoorgesprek en hebt u hier geen goede reden voor? Dan kunnen wij het bezwaar zonder hoorgesprek afhandelen. Hebt u een goede reden? Dan maken wij samen met u een nieuwe afspraak. Dit gesprek moet dan binnen 4 weken plaatsvinden.

Hebt u nog vragen over het hoorgesprek of komt een datum voor u niet uit? Neem dan contact op met uw bezwaarbehandelaar.

Vragen

Wij hopen dat het proces voor u duidelijk is en dat u weet waar u aan toe bent. Hebt u nog vragen over de termijnen in het bezwaarproces? Neem contact op met uw persoonlijk zaakbehandelaar of uw bezwaarbehandelaar.

Als u een gemachtigde hebt, loopt het contact via die persoon. Bijvoorbeeld als wij een hoorgesprek willen plannen of aanvullende informatie nodig hebben.

Deel deze pagina