Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Week 45: meer dan 32.000 integrale beoordelingen gedaan 

Afgelopen 2 weken zijn er 708 integrale beoordelingen gedaan. Hierin wordt gekeken of en in welke jaren iemand gedupeerd is. Dat brengt het totaal aantal integrale beoordelingen op 32.176. Tot nu toe is er in totaal € 760,8 miljoen uitbetaald na de eerste toets en € 889 miljoen na de integrale beoordeling.

Let op!  Let op: dit bericht is van 27 november 2023

Ga voor actuele cijfers naar het dashboard Feiten en cijfers.

Ter informatie!  Feiten en cijfers: voortgang van het herstelproces

UHT werkt aan herstel van ouders en kinderen die problemen kregen door fouten met de kinderopvangtoeslag. Hoe het gaat met dit herstelproces, bijvoorbeeld hoeveel mensen zich hebben aangemeld, houden we bij in een overzicht. Elke 2 weken publiceren we de cijfers van de 2 weken daarvoor in dit dashboard.

Aanmeldingen en eerste toets

Tot nu toe hebben 66.523 ouders zich bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) aangemeld, van wie 287 de afgelopen 2 weken. Voor deze ouders wordt in een eerste toets gekeken of ze inderdaad onterecht kinderopvangtoeslag hebben moeten terugbetalen. Als dit zo is, krijgt diegene een bedrag van € 30.000.

Voor 326 ouders is afgelopen 2 weken de eerste toets afgerond. Het totaal aantal ouders voor wie een eerste toets is uitgevoerd komt hiermee op 63.365.

Integrale beoordeling

Na de eerste toets wordt in de integrale beoordeling uitgebreider naar iemands situatie gekeken. Hieruit kan komen dat een gedupeerde ouder (niet) meer vergoed krijgt dan € 30.000. Daarnaast kan in de integrale beoordeling soms alsnog vastgesteld worden dat iemand gedupeerde is.

708 ouders hebben de afgelopen 2 weken een integrale beoordeling gekregen. Zij ontvangen een definitieve beschikking. Daarin staat of ze een bedrag krijgen en hoe dat is berekend. In totaal is voor 32.176 ouders de integrale beoordeling gedaan. Voor 6.458 ouders loopt de beoordeling nog. Voor 25.400 ouders is de integrale beoordeling nog niet gestart.

Gedupeerde of niet

Niet bij iedereen die zich heeft aangemeld als gedupeerde, wordt dit ook vastgesteld. Van de 66.523  aangemelde ouders zijn nu 32.009 ouders erkend als gedupeerd. Uit beoordeling bij de eerste toets of de integrale beoordeling is dan gebleken dat ouder gedupeerd is door fouten met de kinderopvangtoeslag. Dit betekent dat zij recht hebben op compensatie en hulp bij hun schulden. Hun kinderen komen in aanmerking voor de kindregeling.

Afgelopen 2 weken is € 2.4 miljoen uitbetaald na de eerste toets en € 18.8 miljoen euro na de integrale beoordeling. In totaal is er € 760,8 miljoen uitbetaald na de eerste toets en € 889 miljoen na de integrale beoordeling.

N.B. Het aantal vastgesteld gedupeerde ouders is iets gedaald ten opzichte van de vorige update. Dat komt omdat er afgelopen week een correctie van de data plaatsvond.

Tip!  Gedupeerd op niet?

In een eerste toets en integrale beoordeling kijken we of iemand gedupeerd is de door fouten met de kinderopvangtoeslag. Sommige ouders die zich aanmelden, blijken niet gedupeerd. Bijvoorbeeld omdat ze de kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen doordat ze meer gingen verdienen. Of omdat ze minder uren kinderopvang afnamen dan ze hadden aangevraagd. Het komt ook voor dat de aanmelder niet degene was die de toeslag aanvroeg.

Kindregeling

Kinderen van gedupeerde ouders hebben recht op compensatie volgens de kindregeling. In totaal komen 87.593 kinderen in aanmerking voor een vergoeding. Deze kinderen krijgen een geldbedrag. De afgelopen 2 weken ontvingen 73 kinderen een beschikking waarin staat dat ze een bedrag ontvangen. In totaal hebben 76.595 kinderen inmiddels een beschikking gekregen. Na het ontvangen van de beschikking krijgen ze binnen een maand het bedrag uitgekeerd.

Categorie :

Deel deze pagina