Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Week 43: 232 ouders erkend als gedupeerde in afgelopen 2 weken

Afgelopen 2 weken zijn 232 ouders erkend als gedupeerden, zij ontvangen een bedrag voor hun geleden schade. Dat brengt het totaal aantal erkend gedupeerde ouders op 32.080. Tot nu toe is er in totaal € 758,4 miljoen uitbetaald na de eerste toets en € 870,3 miljoen na de integrale beoordeling.

Let op!  Let op: dit bericht is van 10 november 2023

Ga voor actuele cijfers naar het dashboard Feiten en cijfers.

Ter informatie!  Feiten en cijfers: voortgang van het herstelproces

UHT werkt aan herstel van ouders en kinderen die problemen kregen door fouten met de kinderopvangtoeslag. Hoe het gaat met dit herstelproces, bijvoorbeeld hoeveel mensen zich hebben aangemeld, houden we bij in een overzicht. Elke 2 weken publiceren we de cijfers van de 2 weken daarvoor in dit dashboard.

Data: inzicht in herstel

Elke 2 weken ontvangen we de nieuwste gegevens van de hersteloperatie. Hiermee kunnen we zien hoeveel mensen zich aanmelden, het proces doorlopen, een uitkomst krijgen en een betaling ontvangen. Dit houden we bij in een dashboard, en leggen we uit in dit nieuwsbericht.

Aanmeldingen en eerste toets

Tot nu toe hebben 66.236 ouders zich bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) aangemeld als gedupeerde. Afgelopen 2 weken hebben 283 ouders zich aangemeld als (mogelijk) gedupeerde. Deze ouders doorlopen het herstelproces: in een eerste toets wordt gekeken of de aanmelder inderdaad onterecht kinderopvangtoeslag heeft moeten terugbetalen. Als dit zo is, krijgt diegene een bedrag van € 30.000.

Voor 279 ouders is afgelopen 2 weken de eerste toets afgerond. Het totaal aantal ouders voor wie een eerste toets is uitgevoerd komt hiermee op 63.039.

Integrale beoordeling

Na de eerste toets waaruit blijkt dat iemand gedupeerd is, kan in een integrale beoordeling worden gekeken of er meer schade is. We kijken dan uitgebreider naar iemands situatie. Ook als in de eerste toets niet kan worden gezien of iemand gedupeerd is - bijvoorbeeld omdat de situatie complex is -, kan diegene kiezen voor een integrale beoordeling. Daar wordt dan gekeken of iemand gedupeerd is of niet.

742 ouders hebben de afgelopen 2 weken een integrale beoordeling gekregen. Zij ontvangen een definitieve beschikking. Daarin staat of ze een bedrag ontvangen en hoe dat is berekend. In totaal is voor 31.468 mensen de integrale beoordeling gedaan. Voor 6.477 mensen loopt het proces nog. Voor 25.695 ouders is de integrale beoordeling nog niet gestart.

Erkend of niet

Niet iedereen die zich heeft aangemeld als gedupeerde, wordt ook zo erkend. Van de 66.236 aangemelde ouders zijn nu 32.080 ouders erkend als gedupeerd. Dit betekent dat zij recht hebben op compensatie en hulp bij hun schulden. Hun kinderen komen in aanmerking voor de kindregeling.

Afgelopen 2 weken is € 2.2 miljoen uitbetaald na de eerste toets en € 18.9 miljoen na de integrale beoordeling. In totaal is er € 758,4 miljoen uitbetaald na de eerste toets en € 870,3 miljoen na de integrale beoordeling.

Kindregeling

Kinderen van gedupeerde ouders hebben recht op compensatie volgens de kindregeling. In totaal komen 86.921 kinderen in aanmerking voor een vergoeding. Deze kinderen krijgen een geldbedrag. De afgelopen 2 weken ontvingen 57 kinderen een beschikking waarin staat dat ze een bedrag ontvangen. In totaal hebben 75.947 kinderen inmiddels een beschikking ontvangen.

Categorie :

Deel deze pagina