Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Voortgangsrapportage eerste trimester 2023: aanvullende maatregelen om de hersteloperatie te versnellen

Het kabinet wil met een aanvullend pakket maatregelen zorgen voor een verdere versnelling en verbetering van het herstel voor ouders die zijn geraakt door de problemen met de kinderopvangtoeslag. Het gaat onder andere om de invoering van een alternatieve route voor ouders met aanvullende schade, aanpassing en vereenvoudiging van het bezwaarproces en een vlottere verstrekking van dossiers.

Let op!  Let op: dit bericht is van 2 juni 2023

Ga voor meer informatie over de voortgang van de hersteloperatie naar de Tijdlijn problemen kinderopvangtoeslag.

De maatregelen, die nog worden uitgewerkt, komen bovenop de acties die afgelopen februari zijn aangekondigd om met name de integrale beoordeling te verbeteren en te versnellen. Dat schrijft staatssecretaris Aukje de Vries van Toeslagen en Douane in een brief bij de voortgangsrapportage die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Voortgang hersteloperatie

Tot en met april 2023 hebben 62.300 personen zich aangemeld als mogelijk gedupeerde bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen. In totaal zijn 29.400 ouders erkend als gedupeerde. Vanaf het moment van aanmelding hebben ouders recht op ondersteuning vanuit de gemeente waar zij wonen. Ouders van wie is vastgesteld dat zij gedupeerd zijn, krijgen € 30.000. Daarnaast worden schulden gepauzeerd en aangepakt en publieke schulden kwijtgescholden. Ongeveer 90% van de schulden zijn inmiddels afgehandeld. Daarnaast is afgelopen november de kindregeling gestart. Ruim 25.000 kinderen hebben inmiddels een bedrag ontvangen. Ook is bij 35% van de aangemelde ouders de integrale beoordeling afgerond. Het lijkt nog steeds haalbaar om 57.000 integrale beoordelingen in het eerste kwartaal van 2025 te hebben afgerond.

“Ik wil niets liever dan dat ouders dit zo snel mogelijk kunnen afronden om verder te kunnen met hun leven. Daarom blijven we telkens zoeken naar mogelijkheden om de hersteloperatie te verbeteren. Voor mij is het belangrijk dat ouders meer zelf de keuze hebben bij de verschillende stappen in het herstelproces." - Staatssecretaris De Vries

Een nieuwe vorm van schadeafhandeling

Om sneller duidelijkheid te geven aan ouders die na de integrale beoordeling nog aanvullende schade hebben, wil het kabinet een nieuwe vorm van schadeafhandeling aanbieden naast de behandeling door de Commissie Werkelijke Schade. Uitgangspunt daarbij is een schadekader met vaste bedragen. Daarmee kan sneller getoetst worden. De bewijslast voor ouders vermindert, omdat zij geen causaliteit hoeven aan te tonen. Dat betekent dat zij niet meer precies hoeven aan te tonen dat de schade het gevolg is van de problemen met de kinderopvangtoeslag. Als partijen het eens zijn, wordt een vaststellingsovereenkomst gesloten. Ouders krijgen zelf de keuze welke schadeafhandeling het beste past bij hun situatie.

Bezwaar en beschikbaarheid van dossiers

Ouders die een bezwaar hebben ingediend moeten op dit moment vaak lang wachten op de afhandeling. Om dit te versnellen wil het kabinet niet meer alle (eenvoudige) bezwaren apart voorleggen aan de Bezwaarschriftenadviescommissie. Ook worden stappen gezet om te zorgen dat ouders sneller kunnen beschikken over hun dossier. Daarvoor wordt zoveel mogelijk met één type dossier gewerkt en er komt software voor het anonimiseren van gegevens van derden.

Verder lezen

Deel deze pagina

Op deze pagina