Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Voortgangsrapportage 3e kwartaal 2022: Waar staan we nu?

In totaal hebben zich 57.400 mensen gemeld als mogelijke gedupeerde. Ruim 55.000 (97%) hebben de eerste toets gehad. Tot nog toe zijn ruim 27.000 mensen erkend als gedupeerde. Dat is ongeveer de helft van de aanmelders. Dat staat in de nieuwe voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen die Staatssecretaris Aukje de Vries vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Let op!  Let op: dit bericht is van 21 oktober 2022

Ga voor meer informatie over de voortgang van de hersteloperatie naar de Tijdlijn problemen kinderopvangtoeslag.

Erkend gedupeerden krijgen direct een bedrag van € 30.000, hulp bij aanpak van hun schulden en brede ondersteuning vanuit hun gemeente. Daarna volgt een integrale beoordeling van hun dossier.

Ouders beter helpen

Staatssecretaris Aukje de Vries: “Er wordt continu gewerkt aan een versnelling en verbetering van de hersteloperatie. Ouders willen – terecht - hun leven weer op kunnen pakken. Dat staat altijd voorop. En dan gaat het niet alleen om financiële compensatie, maar zeker ook om erkenning van wat ze hebben meegemaakt en hulp bij hun emotionele herstel.”

Uitgeschreven tekst

Voortgang hersteloperatie toeslagen
In totaal hebben zich 57.400 mensen gemeld als mogelijke gedupeerde. Ruim 55.000 hebben de eerste toets gehad.
Tot nog toe zijn ruim 27.000 mensen erkend als gedupeerde.
Erkend gedupeerden krijgen direct een bedrag van € 30.000, hulp bij aanpak van hun schulden en brede ondersteuning vanuit hun gemeente.

Hersteloperatie verbeteren en gedupeerde ouders beter helpen door:

 • Kindregeling
  Kinderen van gedupeerde ouders krijgen een geldbedrag. Ook wordt hen brede ondersteuning geboden. De Eerste Kamer streeft ernaar om het wetsvoorstel op 1 november te behandelen. Als zij akkoord zijn, kan de kindregeling van start.
 • Loket al betaalde schulden
  Voor gedupeerde ouders die betalingsachterstanden hebben afgelost met hun compensatiebedrag heeft Sociale Banken Nederland (SBN) het loket al betaalde schulden geopend.
 • Pilot VSO + mediation
  Deze zomer is een praktijktest met vaststellingsovereenkomsten van start gegaan. Ook loopt een proef met mediation bij bezwaar. Het doel van deze pilots is meer snelheid en hogere oudertevredenheid.

Proeven in de praktijk

Net als de ouders willen wij graag de kwaliteit en de snelheid verbeteren van de hulp die wij kunnen bieden. We werken daarom aan een aantal proeven die kunnen leiden tot verbeteringen:

 • een proef om de rol van de persoonlijk zaakbehandelaar (pzb’er) te vergroten
 • een proef met vaststellingsovereenkomsten voor gedupeerde ouders
 • een proef met mediation bij bezwaar

Als deze proeven tot een positief resultaat leiden, worden ze uitgebreid.

Driegesprekken

In een aantal gemeenten lopen driegesprekken. Dat zijn gesprekken tussen ouders, UHT en gemeente over de integrale beoordeling. Bij deze gesprekken staat de behoefte van de ouders tijdens het herstelproces centraal.
Het is de bedoeling dat dit soort gesprekken op korte termijn (eerste kwartaal van 2023) in gemeenten door heel het land plaatsvinden.

Kindregeling

Ook wordt alles klaar gemaakt voor de uitvoering van de kindregeling. Kinderen van gedupeerde ouders krijgen een geldbedrag als steun in de rug. Hoeveel ze krijgen, is afhankelijk van hun leeftijd. Daarnaast bieden gemeenten hen ook brede ondersteuning, op basis van de behoeftes die ze zelf kenbaar maken.

Dit wordt geregeld in het wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen. De Tweede Kamer heeft 27 september ingestemd met dit wetsvoorstel. De behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer staat gepland op 1 november 2022. Als zij ook groen licht geven, wordt de kindregeling uitgevoerd.

Loket al betaalde schulden

Op 28 september 2022 is het loket al betaalde schulden geopend. Dit is een regeling voor ouders die hun compensatie gebruikt hebben om betalingsachterstanden bij private schuldeisers te betalen, die anders onder de schuldenaanpak zouden zijn gevallen. Ook publieke schulden die zijn betaald voor 1 januari 2021 met compensatie, kunnen worden ingediend bij het loket.
De eerste groep gedupeerde ouders, die voor 1 maart 2021 compensatie van € 30.000 heeft ontvangen, kon vanaf eind september een aanvraag doen bij Sociale Banken Nederland (SBN) voor schulden die zij hebben afbetaald met het ontvangen compensatiebedrag. Eind november gaat het loket voor de rest van de ouders open.

Knelpunten

Er gebeurt al veel, maar er is ook nog veel werk te doen. Naast bovenstaande ontwikkelingen, zijn er een aantal knelpunten in de hersteloperatie. Ook daarover staat meer in de Voortgangsrapportage.

Bij de Commissie Werkelijke Schade (CWS) kunnen gedupeerde ouders terecht als ze al compensatie hebben gekregen, maar aanvullende schade hebben. Afgelopen zomer is onderzoek gedaan naar de manier waarop de CWS haar opdracht uitvoert en naar mogelijke verbeteringen. We zijn met de aanbevelingen aan de slag.

Ook is het zo dat ouders lang moeten wachten op de start van hun integrale beoordeling. Dat komt door het hoge aantal aanmeldingen en de complexiteit van zo’n beoordeling. Dit leidt tot overschrijdingen van de wettelijke termijnen en een groot aantal bezwaren hierover. In de voortgangsrapportage staat welke maatregelen genomen zijn.

Verder lezen

Deel deze pagina