Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Al betaalde schulden

Bent u gedupeerd en hebt u geld van ons gekregen? En hebt u daarmee een schuld betaald? Of is pas na de integrale beoordeling vastgesteld dat u gedupeerd bent en hebt u in de tussentijd schulden afbetaald? Ook dan worden deze al betaalde schulden in sommige situaties vergoed.

Loket al betaalde schulden bij SBN

U kunt al betaalde schulden indienen bij het loket al betaalde schulden van Sociale Banken Nederland (SBN). Dit kunt u doen tot 6 maanden nadat uw definitieve beschikking vaststaat. Deze beschikking krijgt u meestal na de integrale beoordeling. Stond uw definitieve beschikking voor 1 juli 2023 vast? Dan hebt u tot en met 2 januari 2024 de tijd om uw al betaalde schulden in te dienen bij Sociale Banken Nederland (SBN).

Ter informatie!  Hoe werkt het vergoeden van al betaalde schulden?

De regeling werkt zo:

  • U ontvangt nooit meer terug dan de ontvangen compensatie.
  • Het gaat alleen om achterstanden die binnen het beleidsbesluit private schulden vallen.
  • U moet bewijzen aanleveren zodat SBN uw aanvraag kunnen beoordelen.

Als u schulden al hebt betaald

Hebt u schulden betaald met geld van ons? Denk bijvoorbeeld aan het compensatiebedrag of de € 30.000. Dan wordt dit in sommige gevallen vergoed. Het gaat om:

  • een betalingsachterstand bij een private schuldeiser vóór 1 juni 2021, of
  • een publieke schuld die gaat over de periode vóór 1 januari 2021 en u hebt de compensatie gekregen vóór 1 januari 2021.

De betaling van de schuld moet voor 1 januari 2021 zijn gedaan. Betalingen van publieke schulden die in 2021 of later zijn gedaan vallen namelijk onder de kwijtscheldingsregeling en worden teruggestort door de betreffende overheidsinstantie.

Voorwaarde is dat als u zelf niet had betaald de afgeloste schuld anders vanuit de schuldenregeling zou zijn kwijtgescholden of betaald.

U ontvangt nooit meer terug dan de ontvangen compensatie. Ook moet u bewijzen aanleveren van de schuld en uw betaling zodat SBN uw aanvraag kan beoordelen. Meer informatie vindt u op de website van SBN.

Voorbeeld

U hebt op 15 december 2020 een compensatie van ons ontvangen. U voelde zich genoodzaakt om op 20 januari 2021 de betalingsachterstand over 2020 van € 3.000 te betalen aan de zorgverzekeraar incl. aanmaningskosten. Deze betaling komt in aanmerking voor vergoeding. U zal deze € 3.000 vergoed krijgen.

Als pas later is vastgesteld dat u gedupeerd bent

Ook als pas in de integrale behandeling is vastgesteld dat u gedupeerd bent, worden sommige al betaalde schulden vergoed. U kunt deze al betaalde schulden tot 6 maanden nadat de definitieve beschikking vaststaat indienen.

U komt in aanmerking voor compensatie als het gaat om:

  • een (opeisbare) private schuld, die door de u is betaald in de periode tussen de uitkomst van de eerste toets en de integrale (of latere) behandeling.

Voorwaarde is dat de afgeloste schuld anders vanuit de schuldenregelingen zou zijn betaald als u dit niet had gedaan.

We betalen het bedrag van de private schuld die u hebt betaald, inclusief kosten.

Voorbeeld

U hebt zich op 18 maart 2021 aangemeld. Op 1 mei 2021 kreeg u te horen dat in de eerste toets geen aanleiding is gevonden dat u gedupeerd bent. U vraagt een integrale behandeling aan. Hieruit blijkt dat u toch gedupeerd bent en u krijgt op 15 augustus 2021 compensatie.

Op 15 mei 2021 voelde u zich genoodzaakt om de betalingsachterstand over 2020/2021 van € 12.000 te betalen aan de energieleverancier, inclusief aanmaningskosten. Deze betaling komt in aanmerking voor vergoeding. U krijgt deze € 12.000 vergoed.

Tip!  Doe de schuldencheck

Hoe de hulp bij schulden er voor u precies uitziet, hangt af van uw situatie. Doe daarom de schuldencheck.

Zorg voor goede bewijzen

Om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen, is informatie over de schuld nodig. Deze informatie staat meestal op een factuur, herinnering of aanmaning. Ook heeft SBN bewijs nodig van de betaling van deze schuld. Deze informatie staat meestal op een betaalbewijs, bijvoorbeeld een bankafschrift. Hieronder staan enkele voorbeelden. Kijk voor meer informatie over bewijzen bij SBN.

Wat moet er op de factuur staan?

Afbeelding van de gegevens die er op een factuur moeten staan: naam, factuurdatum, kenmerk, bedrag, betaaltermijn/vervaldatum en naam schuldeiser.
Uitgeschreven tekst

Dit zijn de gegevens die er op een factuur moeten staan: naam, factuurdatum, kenmerk, bedrag, betaaltermijn/vervaldatum en naam schuldeiser.

Wat moet er op het betaalbewijs staan?

Afbeelding van de gegevens die er op een betaalbewijs moeten staan: naam rekeninghouder, naam schuldeiser, bedrag, rekeningnummer schuldeiser, kenmerk, betaaldatum.

Uitgeschreven tekst

Dit zijn de gegevens die er op een betaalbewijs moeten staan: naam rekeninghouder, naam schuldeiser, bedrag, rekeningnummer schuldeiser, kenmerk en betaaldatum.

Wat moet er op de aanmaning staan?

Afbeelding van de gegevens die op een aanmaning moeten staan: naam, datum, kenmerk, oorspronkelijke factuurdatum, bedrag, betaaltermijn/vervaldatum en naam schuldeiser.

Uitgeschreven tekst

Dit zijn de gegevens die op een aanmaning moeten staan: naam, datum, kenmerk, oorspronkelijke factuurdatum, bedrag, betaaltermijn/vervaldatum en naam schuldeiser.

Tot wanneer kan ik al betaalde schulden indienen bij SBN?

Al betaalde schulden kunt u indienen tot 6 maanden nadat de definitieve beschikking vaststaat. Deze beschikking krijgt u na uw eerste toets of integrale beoordeling.

Wat gebeurt er als ik al betaalde schulden te laat indien?

Wanneer u uw al betaalde schulden na uw einddatum indient, dan kan SBN uw schulden niet in behandeling nemen. U krijgt hier een brief over. Zijn er bijzondere omstandigheden waarom u uw schulden niet op tijd kon indienen? U kunt uw situatie toelichten in uw reactie op deze brief.

Ik kan nog al betaalde schulden indienen. Zijn de loketten van SBN dicht?

Loket al betaalde schulden is niet dicht. Na uw einddatum kunt u nog schulden indienen, maar SBN kan uw schulden dan niet in behandeling nemen. U krijgt hier een brief over.

Verder lezen

Deel deze pagina