Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Tof Thissen nieuwe voorzitter Ouderpanel Kinderopvangtoeslag

Het Ouderpanel Kinderopvangtoeslag heeft Tof Thissen met terugwerkende kracht vanaf 15 januari 2023 benoemd als voorzitter. Hij neemt deze taak over van Michiel Grauss. De selectie en benoeming is tot stand gekomen in overleg met de ouders uit de ouderpanel. De heer Thissen is op dit moment algemeen directeur van het UWV Werkbedrijf, de divisie van het UWV die mensen aan een baan helpt.

Let op!  Let op: dit bericht is van 9 maart 2023

De informatie over het Ouderpanel Kinderopvangtoeslag nar de website van het Ouderpanel.

Ouderpanel

Het ouderpanel is een groep van 12 tot 15  gedupeerde ouders die zich inzet voor ouders die in de problemen zijn gekomen met  de kinderopvangtoeslag. De voorzitter van het ouderpanel is onafhankelijk, de ouders bepalen wat ze onder de aandacht van de herstelorganisatie willen brengen.

“Het ouderpanel is voor ons onmisbaar, we willen de ouders graag recht doen. De adviezen en inbreng van de ouders zijn echt nodig om het herstelproces goed te laten verlopen”, zegt staatsecretaris Aukje de Vries (Toeslagen en Douane). “Het afgelopen jaar heb ik vaak met ouders gesproken én dat blijf ik ook doen. Ik ben onder de indruk van hun verhalen en ze helpen me om telkens een goede afweging te maken en de realiteit niet uit het oog te verliezen. Ik kijk uit naar de voortzetting deze gesprekken en de samenwerking met Tof Thissen.”

Het Ouderpanel denkt mee en geeft gevraagd en ongevraagd advies over de aanpak van het herstel en de oplossingen die door de herstelorganisatie zijn bedacht. De ouders van het ouderpanel wonen verspreid over Nederland en overleggen 2 tot 3 per maand met elkaar of vaker als dat nodig is. Alle adviezen zijn openbaar. Iedereen kan ze lezen op de website van het Ouderpanel.

Categorie :

Deel deze pagina