Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Start nabestaandenregeling

Ouders die zijn gedupeerd door de problemen met de kinderopvangtoeslag hebben veel ellende meegemaakt. Er zijn ook ouders die in diezelfde periode een kind verloren hebben. Deze kinderen zouden recht hebben gehad op de kindregeling als zij nog hadden geleefd. Voor de nabestaanden van deze kinderen is er nu de nabestaandenregeling. Deze regeling voorziet in een erkenningsbrief en een geldbedrag voor de nabestaanden.

De meeste nabestaanden om wie het gaat zijn bij ons bekend. We nemen dan ook persoonlijk contact met hen op, vanaf 22 april 2024. Zijn er binnen het gezin meerdere ontvangers van de regeling? Dan neemt ons team met alle ontvangers contact op.

Ontvangers van de regeling

Er kunnen 1 of meerdere ontvangers zijn van de regeling. Er is een volgorde:

  1. de toeslagpartner van het overleden kind;
  2. de kinderen van het overleden kind;
  3. de ouders van het overleden kind.

Is er een toeslagpartner? Dan is die persoon de ontvanger van de regeling. En de anderen niet. Is er geen toeslagpartner? Dan geldt deze regeling voor de kinderen van het overleden kind. Zijn er geen kinderen? Dan zijn de ouders van het overleden kind de ontvangers van deze regeling.

Planning vanaf 22 april 2024

Op 22 april 2024 starten we met de uitvoering van de regeling voor nabestaanden van overleden kinderen. Vanaf dan gaan we nabestaanden benaderen. We benaderen niet iedereen tegelijkertijd. Hierdoor hebben we voldoende tijd om nabestaanden goed te woord staan. In het gesprek kunnen zij meteen kenbaar maken of zij de regeling willen ontvangen.

We werken volgens een planning. We nemen eerst contact op met de nabestaanden van kinderen waarvan de ouders in 2019 en 2020 erkend zijn als gedupeerd. De maanden erna nemen we ook contact op met andere nabestaanden. Elke maand geven we op onze website aan welke groep we gaan benaderen. Zo gaan we door totdat we iedereen persoonlijk hebben gesproken.

Erkenning en een geldbedrag

Ontvangers van de regeling voor nabestaanden van overleden kinderen krijgen een erkenningsbrief en een geldbedrag. Het bedrag is gekoppeld aan de leeftijdsgroepen zoals bij de kindregeling en staat vast. We kijken naar de leeftijd die het kind had toen het overleed. Is het kind na 1 juli 2023 overleden? Dan geldt de leeftijd op 1 juli 2023.

Lees meer over de regeling voor overleden kinderen

Nabestaandenregeling voor overleden aanvragers

Als degene die de kinderopvangtoeslag heeft aangevraagd overlijdt, heeft het gezin nog steeds hulp nodig. Een aanpassing in de wet voor deze situatie moet nog worden vastgesteld. De Tweede en Eerste Kamer moeten hier nog een besluit over nemen. We zijn wel al bezig met de voorbereidingen. De verwachting is dat de uitvoering in het 3e kwartaal van 2024 kan starten.

Lees meer over de regeling voor overleden aanvragers

Deel deze pagina