Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Dubbele aanvraag

Hebben u en uw toeslagpartner destijds allebei kinderopvangtoeslag aangevraagd? Als één van u al eerder door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) als gedupeerd is erkend, dan noemen wij de tweede aanmelding een dubbele aanvraag.

Op deze pagina leest u de veelgestelde vragen over een dubbele aanvraag, wat u kunt doen en hoe wij u kunnen helpen met uw schulden.

Wat is een dubbele aanvraag?

We hebben het over een dubbele aanvraag wanneer u en uw (ex-)toeslagpartner allebei kinderopvangtoeslag hebben aangevraagd in verschillende periodes. Meestal wordt de kinderopvangtoeslag door één ouder aangevraagd. Maar soms wordt dit door beide ouders gedaan. Bijvoorbeeld als u het ene jaar kinderopvangtoeslag hebt aangevraagd en uw partner het andere jaar. Als één van u al eerder door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) erkend is als gedupeerd, dan noemen wij de tweede aanmelding bij UHT een dubbele aanvraag.

Ter informatie!  Er is een dubbele aanvraag als u aan 5 voorwaarden voldoet:
 • U hebt een toeslagpartner in de periode van de toeslagenaffaire.
 • U en uw toeslagpartner hebben destijds allebei kinderopvangtoeslag aangevraagd.
 • U en uw toeslagpartner zijn beiden bij ons aangemeld.
 • U en uw toeslagpartner zijn beiden als gedupeerd erkend.
 • Minstens één van jullie is gedupeerd in de periode van het partnerschap (de toeslagperiode).

Dit is dus anders dan de gebruikelijke situatie waarin er één aanvrager is en daarom één persoon gedupeerd is, ook al is er sprake van een (ex-)toeslagpartner.

Hulp bij uw schulden

Wanneer u gedupeerd bent door de problemen met de kinderopvangtoeslag, dan kunt u als gevolg daarvan schulden hebben. Wij willen u hiermee helpen. Zodat u hopelijk weer verder kunt met uw leven. Hieronder vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over schulden bij een dubbele aanvraag. Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact op met de Servicedesk Herstel Toeslagen. Meer informatie over schulden kunt ook vinden op de website van de Sociale Banken Nederland (SBN).

Wat zijn schulden?

Schulden aan de overheid: publieke schulden

Publieke schulden zijn schulden bij de overheid. Zoals de Belastingdienst, Dienst Toeslagen, of de waterschappen. Maar ook aan gemeenten, UWV, SVB, DUO, CAK en CJIB.

Schulden aan bedrijven: private schulden

Met private schulden bedoelen we schulden bij organisaties die niet bij de overheid horen. Dit kan bijvoorbeeld een energiebedrijf, een zorgverzekeraar, een woningbouwvereniging of een webwinkel zijn.

Schulden aan familie en vrienden: formele en informele schulden

Informele schulden zijn schulden die niet zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld wanneer u geld leent van familie en vrienden, maar dit niet vastlegt op papier. Als de lening is vastgelegd bij een notaris is het een formele schuld.

Wat is SBN?

SBN is de Sociale Banken Nederland. SBN helpt mensen bij het oplossen van schulden. Daarom hebben we SBN gevraagd te helpen met de schulden van gedupeerde ouders.

Meer informatie over wat SBN is en doet vindt u op de website van SBN.

Welke schulden worden opgelost?

Private schulden

Deze geeft u door aan de Sociale Banken Nederland (SBN). Zij lossen de achterstanden op deze schulden voor u op. Het gaat dan om achterstanden van schulden die zijn ontstaan tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021.

Publieke schulden

Publieke schulden tot en met 31 december 2020 worden zoveel mogelijk kwijtgescholden. U hoeft publieke schulden niet door te geven.

LET OP: totdat u bericht hebt gekregen dat de schulden zijn kwijtgescholden bent u nog wel verplicht te voldoen aan de maandelijkse betalingen.

Hoe dien ik mijn schulden in?

Ga naar de website van SBN. Download daar een formulier om uw schulden via de post door te geven. U kunt uw schulden doorgeven tot 6 maanden nadat u een brief hebt ontvangen dat u gedupeerd bent. Weet u nog niet precies welke schulden u allemaal hebt? Geef dan alvast de schulden door die u wél weet. U kunt zo vaak als u wilt schulden doorgeven. Uw gemeente kan u helpen een overzicht te maken van uw schulden.

Ook uw huidige toeslagpartner kan schulden doorgeven aan SBN.

Hoe gaat het verder met mijn schulden na het indienen?

SBN bekijkt uw schulden. U krijgt een brief van SBN waarin staat welke achterstanden op schulden opgelost worden. Of ze bellen u met vragen of een uitleg. Zij betalen de schulden daarna aan de schuldeisers. U hoeft die schulden dus niet meer zelf te betalen.

Twijfelt u over wat u moet doen? Bel dan met SBN: 088 - 1410 560.

Ik heb geld geleend van een vriend of familie, wordt dat ook opgelost?

U kunt betalingsachterstanden voor een schuld bij familie of vrienden indienen, als u de lening hebt vastgelegd in een notariële akte. Of als de lening is vastgesteld in een vonnis dat is opgesteld voor 1 juni 2021. Dan is het een formele lening en deze kunt u indienen. Een informele schuld kunt u niet indienen.

De hoofdsom van een lening betalen we alleen af, als deze al afgelost had moeten zijn. De lening is dan in zijn geheel opeisbaar geworden.

Heb ik recht op de pauzeknop?

De pauzeknop geldt alleen voor ouders die € 30.000 of meer hebben gekregen van ons. U hebt een lager bedrag gekregen, daarom geldt de pauzeknop niet bij u.

Schuldeisers mogen u blijven dwingen om te betalen. We kunnen u geen pauzeknop bieden. Maak daarom afspraken met uw schuldeisers over het betalen van de schulden die wij niet oplossen.

Wat gebeurt er als ik een BKR-registratie heb?

Zijn uw private schulden kwijtgescholden of afbetaald?  Dan moet uw schuldeiser uw negatieve BKR-registratie weghalen. Is dat niet gebeurd? Dan kunt u uw schuldeiser vragen dit alsnog te doen. Schulden die niet zijn kwijtgescholden of afbetaald, blijven wel geregistreerd bij het BKR. Bijvoorbeeld lopende kredieten of telefoonabonnementen. Want deze informatie is belangrijk als u een nieuw krediet aanvraagt.

Kijk hier voor meer informatie over het verwijderen van een negatieve BKR-registratie.

Wat is een betalingsachterstand?

U hebt een betalingsachterstand als u een rekening al had moeten betalen. Er staat meestal een betaaldatum op een rekening. Is die datum voorbij? Dan hebt u een betalingsachterstand. Staat er geen betaaldatum op een rekening? Dan hebt u 30 dagen na de dagtekening van die rekening een achterstand.

Voorbeelden van schulden

Voorbeeld 1: Financiële afspraken of leningen zonder betalingsachterstand lossen wij niet op. Hebt u iets gekocht op afbetaling? Bijvoorbeeld een auto of een tv? Of hebt u een sportschoolabonnement? U moet de maandelijkse bedragen blijven betalen.

Voorbeeld 2: De normale maandelijkse betalingen van uw zorgverzekering lossen wij niet op. We lossen alleen achterstanden op die zijn ontstaan tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021. U moet de normale maandelijkse bedragen blijven betalen.

Voorbeeld 3: U hebt een tandartsrekening niet betaald. Is de betalingsachterstand bij de tandarts ontstaan tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021? Dan lossen wij deze schuld op.

Welke achterstanden worden niet opgelost?
 • Normale maandelijkse betalingen. Zoals huur of gas.
 • Schulden die zijn ontstaan nádat u de € 30.000 kreeg.
 • Strafrechtelijke boetes. U moet de boete betalen. Maar niet meer de bijkomende kosten en verhogingen.
 • Geld dat u van een familielid of vriend hebt geleend. Behalve als u voor deze schuld een akte van de notaris hebt. Of als er een gerechtelijke uitspraak ligt over deze schuld. Meer informatie vindt u op de website van SBN.
 • Publieke schulden die na 31 december 2020 zijn ontstaan.
 • Private schulden van vóór 1 januari 2006 en ná 1 juni 2021.
 • Op de pagina over private schulden ziet u welke schulden u wél kunt doorgeven.
Ik heb mijn schulden ingediend, waarom krijg ik toch een brief van een schuldeiser over mijn openstaande schulden?

De pauzeknop geldt niet voor u

De pauzeknop geldt alleen voor ouders die € 30.000 of meer hebben gekregen van ons. U hebt een lager bedrag gekregen, daarom geldt de pauzeknop niet bij u. Dat betekent dat schuldeisers u wél mogen dwingen om te betalen. Maak daarom afspraken met uw schuldeisers over het betalen van de schulden die wij niet oplossen.

De publieke organisaties maken en versturen zelf brieven

Dat betekent dat we niet precies weten wanneer u brieven krijgt. De organisaties sturen de brieven ook niet tegelijk. Misschien heeft een ouder die u kent al een brief gekregen. En u nog niet. Dat is geen probleem. U krijgt vanzelf een brief. Dat hebben we zo afgesproken. Ook van de Belastingdienst en Dienst Toeslagen krijgt u een brief als zij starten met kwijtschelden.

Wat gebeurt er als mijn schulden niet worden kwijtgescholden?

Soms worden uw schulden niet kwijtgescholden. Bijvoorbeeld wanneer u een misdrijf hebt gepleegd met uw toeslagen, zoals bij oplichting of misbruik. Dit noemen we ‘verwijtbaar gedrag’. Als u ondernemer bent, gelden er extra regels en is er een maximaal bedrag dat kan worden kwijtgescholden. Deze extra regels gelden ook voor de zakelijke schulden van uw toeslagpartner. Hebt u vragen over uw schulden als ondernemer? Bel dan met het Serviceteam Herstel Toeslagen voor meer informatie.

Hebt u extra hulp en ondersteuning nodig?

Ondersteuning van de gemeente. De gemeente helpt u graag.

Bijvoorbeeld als u problemen hebt met deze 5 dingen:

 • Kinderen & relatie.
 • Geld of schulden.
 • Wonen.
 • Gezondheid.
 • Werk.

Meer uitleg over hoe de gemeente u kan helpen, vindt u op de pagina over hulp van de gemeente. Wilt u hulp van uw gemeente? Bijvoorbeeld als u schulden hebt die niet worden opgelost? Of als u geen overzicht heeft van uw schulden? Neem dan contact op met de gemeente waar u woont. Vraag naar het ondersteuningsteam herstel kinderopvangtoeslag. Of naar de contactpersoon herstel kinderopvangtoeslag.

Deel deze pagina