Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Alles over BKR-registraties

Bent u een gedupeerde ouder met schulden? Dan heeft u soms ook een negatieve registratie bij het BKR. Daardoor kan het moeilijk zijn om bijvoorbeeld een nieuw leasecontract, telefoonabonnement of hypotheek af te sluiten. De Tweede Kamer wil dat deze negatieve registratie bij u wordt verwijderd, zodra uw schulden zijn opgelost. Zo kunt u een nieuwe start maken.

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) houdt alle leningen in Nederland bij in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). In dit systeem registreren kredietaanbieders elke lening boven € 250, die langer dan 1 maand loopt. Ook zakelijke leningen waarvoor iemand persoonlijk aansprakelijk is, worden geregistreerd. Zo kunnen zij bij een nieuwe aanvraag nakijken hoeveel leningen iemand al heeft lopen en of hij op tijd afbetaalt. Met deze informatie kunnen zij beslissen of iemand een lening kan krijgen. Een negatieve registratie kan dus in de weg staan bij een hypotheekaanvraag of een leasecontract.

Wanneer krijg ik een negatieve registratie?

Als er iets gebeurt tijdens de looptijd van een krediet, registreren kredietaanbieders dit in het systeem. Bijvoorbeeld:

 • dat u achterloopt met betalen,
 • er een aflossingsregeling is afgesproken,
 • de vordering is opgeëist,
 • een kredietaanbieder € 250 of meer heeft afgeboekt,
 • u een saneringskrediet of schuldbemiddeling hebt.

Krijgt u hulp van de gemeente omdat u problemen hebt met schulden?

Dan krijgt het BKR hier een melding van.

Leningen die niet bekend zijn bij BKR

De volgende leningen zijn niet bekend bij BKR:

 • Een studieschuld.
 • Een lening van vrienden of familie.
 • Een hypotheek voor je eigen huis. Alleen als je achterloopt met de betaling van je hypotheek, is dat bij BKR bekend.
 • Betalingsachterstanden bij de Belastingdienst, energieleveranciers, woningcorporaties en zorgverzekeraars.

Nadat een schuld is betaald aan de kredietaanbieder, kan hij uw negatieve registratie verwijderen uit het BKR. Hij is ook wettelijk verplicht om door te geven dat een lening is afbetaald.

Wat betekenen de codes op mijn kredietregistratie?

Op uw kredietoverzicht staan verschillende codes, maar wat betekenen ze precies? Dat ziet u in het onderstaande overzicht.

Code Betekenis 
AU loopt een bepaalde periode achter met de betaling van uw krediet.
HU hebt een betalingsachterstand weer ingelopen en uw krediet loopt gewoon door. Naast de achterstandsmelding (A) zie je dan een herstelmelding (H).
1U hebt een geregistreerde betalingsachterstand (A) en u hebt een betalingsregeling afgesproken om de betalingsachterstand en het krediet terug te betalen.
2De kredietaanbieder heeft de betalingsachterstand en het krediet opgeëist. Dit betekent dat de kredietaanbieder u gevraagd heeft om de betalingsachterstand en het krediet in één keer terug te betalen.
3De kredietaanbieder heeft € 250 of meer afgeboekt op de betalingsachterstand en het krediet. Of hij heeft u € 250 of meer kwijtgescholden.
4De kredietaanbieder heeft contact met u gezocht maar je blijkt onbereikbaar te zijn.
5U hebt een preventieve betalingsregeling voor uw hypotheek afgesproken met uw kredietaanbieder. Deze code is tijdelijk.
Worden alle registraties uit het BKR verwijderd wanneer mijn schulden zijn afbetaald of kwijtgescholden?

Nee, alleen de registraties van herstelde of kwijtgescholden betalingsachterstanden van gedupeerde ouders worden verwijderd. Dit worden negatieve registraties genoemd De positieve registraties van kredieten blijven staan. Ruim 11 miljoen Nederlanders staan op deze manier geregistreerd bij Stichting BKR. Kredietaanbieders zien op deze manier welke kredieten u hebt of hebt gehad.

Wat wordt precies verwijderd wanneer de negatieve registratie weggehaald wordt?

Als uw negatieve registratie wordt verwijderd, dan staat bij uw krediet niet meer dat:

 • u achter liep met betalen (als uw schulden zijn hersteld of kwijtgescholden),
 • er een aflossingsregeling is afgesproken,
 • de vordering is opgeëist,
 • een kredietaanbieder € 250 of meer heeft afgeboekt,
 • er een saneringskrediet of schuldbemiddeling is geweest voor 1 januari 2021 (als uw schulden zijn hersteld of kwijtgescholden).
Wat kan ik zelf doen als een schuldeiser niets doorgeeft aan BKR of als ik niet kan wachten?

Schuldeisers verwijderen de negatieve BKR-registratie als de betalingsachterstand betaald is. Bent u erkend gedupeerde en is uw schuld kwijtgescholden of afbetaald door het Loket Private Schulden van SBN? De BKR-registratie wordt dan per direct verwijderd. Andere afbetaalde schulden blijven nog 5 jaar in het BKR-register staan.

Heeft de schuldeiser de schuld nog niet verwijderd? U kunt ook zelf een verwijderingsverzoek sturen naar de schuldeiser. Stuur de schuldeiser een brief of e-mail met uw volledige naam- en adres en wanneer en hoe de schuld is betaald, inclusief bewijs.

Bent u erkend gedupeerde? Geef dit dan door. Uw schuldeiser weet dit misschien niet.

Ik zit in een Msnp-traject waarbij betalingsafspraken zijn gemaakt met schuldeisers (schuldenbemiddeling). Wanneer wordt mijn negatieve BKR-registratie verwijderd?

De openstaande vorderingen in een Msnp traject (schuldregeling) worden ingediend door de schuldhulpverlener of kredietbank bij de Belastingdienst. De Belastingdienst neemt binnen 4 weken een besluit en binnen nog eens 4 weken wordt de uitbetaling gedaan aan de schuldeisers. Nadat de schuldeisers zijn betaald door de Belastingdienst geven zij dit aan de schuldhulpverlener door. De schuldhulpverlener geeft door dat de schuldregeling is gestopt en kan de registratie verwijderen. U hoeft hier niets voor te doen. Ook schuldeisers laten registraties verwijderen (dat is naast de registratie van het Msnp-traject).

Hoe lang duurt het voordat een negatieve registratie wordt verwijderd?

Nadat een aanpassing van de registratie is doorgegeven, duurt het 1 dag voordat de registratie is verwijderd.

Hoe kan ik zien wat er gewijzigd is bij BKR als de schulden zijn afbetaald en/of kwijtgescholden?

Schuldhulpverleners van gemeenten hebben toegang tot het kredietinformatiesysteem van BKR. Zij kunnen u helpen om te zien wat er is veranderd. Bij BKR kunt u zelf uw persoonlijke kredietoverzicht inzien. Daar ziet u alleen de stand van zaken op dat moment en dus niet wat is gewijzigd. U vindt deze informatie op Stichting BKR - Voor financieel welzijn.

Hoe kan ik zien welke BKR-registraties zijn verwijderd?

Dat kan via uw gemeente. De gemeente kan u helpen bij schulden of financiële vragen. Schuldhulpverleners van gemeenten hebben toegang tot het kredietinformatiesysteem van BKR. Zij kunnen helpen om te zien wat er is veranderd.

Kan ik geholpen worden bij het inzien van de registratie in het register?

Ja, schuldhulpverleners van gemeenten hebben toegang tot het kredietinformatiesysteem van BKR. Zij kunnen u helpen om te zien wat er is veranderd.

Worden mijn negatieve registraties ook verwijderd als mijn schulden al eerder zijn afbetaald?

Ja. Deze negatieve registraties worden verwijderd. Een negatieve registratie in het BKR wordt verwijderd nadat de vordering is betaald aan de kredietaanbieder. De kredietaanbieder verwijdert de negatieve registratie. De kredietaanbieder is wettelijk verplicht door te geven dat een lening is afbetaald.

Verder lezen

Deel deze pagina

Op deze pagina