Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Kindregeling: veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u de veelgestelde vragen over de kindregeling.

Wanneer ontvang ik mijn brief?

Inmiddels hebben de meeste kinderen, waarvan hun ouder erkend gedupeerd is voor 10 juli 2023, hun brief ontvangen. Als u nog geen brief hebt ontvangen, kan dit zijn omdat er een bijzondere situatie is of uw ouder na 10 juli 2023 is erkend. Kijk bij de planning welke bijzondere situaties er zijn of wanneer u de brief ontvangt. Daar leest u ook wat dit voor u betekent en of u zich moet aanmelden.

Worden kinderen begeleid als zij het geldbedrag ontvangen?

Het geld dat de kinderen ontvangen is voor hen. Zij mogen zelf bepalen wat zij er mee mogen doen. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen hun kinderen daarin begeleiden.

Kinderen en jongeren hebben in het onderzoek van Diversion aangegeven dat zij hulp kunnen gebruiken. Het NIBUD is gevraagd tips te geven. Op de website kindregelingvoorjou.nl staan 3 tips hoe zij kunnen omgaan met het geldbedrag. De informatie wordt regelmatig aangevuld.

Waar moet ik mijn bankrekeningnummer wijzigen?

Als het bankrekeningnummer bekend is bij de Belastingdienst, ontvangt UHT die van hen. Dat is het nummer dat al gebruikt wordt voor de Inkomstenbelasting, Toeslagen of de aanslag Zorgverzekeringswet. Op mijn.belastingdienst.nl kunt u zien welk bankrekeningnummer bij ons bekend is. Inloggen doet u via DigiD.

Waar moet ik mijn bankrekeningnummer doorgeven?

Als het bankrekeningnummer nog niet bekend is bij UHT, staat dat in de brief die u ontvangt. Daarin staat ook hoe u het rekeningnummer kan doorgeven. U hebt wel een betaalrekening nodig. Op een spaarrekening kunnen wij het geld niet storten. Om het bankrekeningnummer door te geven hebt u een DigiD nodig.

Ik heb al een brief ontvangen, maar mijn broer of zus niet. Hoe kan dat?

Er wordt geprobeerd om bij kinderen jonger dan 18 jaar binnen 1 gezin tegelijk een brief te sturen. We hebben nu eerst brieven gestuurd naar kinderen van 18 jaar en ouder.

Heb ik ook recht op de kindregeling als ik geen contact meer heb met mijn ouder(s)/verzorger(s)?

Is uw ouder vastgesteld gedupeerd? Dan hebt u ook recht op de kindregeling als u hem of haar niet meer ziet en spreekt.

Mijn ouders/verzorgers zijn vastgesteld gedupeerd, maar ik heb nog niets gehoord over de kindregeling. Wat moet ik doen?

Als kinderen recht hebben op de kindregeling, komen ze vanzelf aan de beurt. U hoeft niets te doen. In de planning ziet u wanneer u aan de beurt bent.
Wilt u weten of u recht hebt op de kindregeling, neem dan contact op met het Serviceteam kindregeling Gedupeerden.

Ik ben 18 jaar of ouder. Mag ik het geldbedrag gebruiken om mijn schulden af te lossen?

Het geld is bedoeld voor kinderen en jongeren. Daarom storten we het bedrag ook op uw betaalrekening. U mag er mee doen wat u wilt. Dus ook uw schulden aflossen.

Ik heb recht op de kindregeling, maar wil het geldbedrag nog niet ontvangen. Kan ik de betaling uitstellen? En tot wanneer kan ik de betaling uitstellen?

Een kind, of een ouder van een minderjarig kind, kan de uitbetaling van het geldbedrag pauzeren. Pauzeren betekent dat UHT het geld vasthoudt en betaalt op een moment dat het kind of de ouder dat vraagt. Neem hiervoor contact op met Serviceteam. De betaling kan tot uiterlijk 31 december 2025 gepauzeerd worden.

Ik heb schulden. Is daar iets voor geregeld?

De kindregeling voorziet niet in een schuldenaanpak voor iedereen. Heeft u als kind of jongere schulden? Neem dan contact op met uw gemeente. Heeft u schulden bij DUO? Kijk dan bij de informatie over DUO.

Mijn ouder(s) blijken toch niet gedupeerd. Heb ik nog recht op de kindregeling?

Nee. De kindregeling is alleen bedoeld voor kinderen van erkend gedupeerde ouders. U heeft dus geen recht op de kindregeling. Heeft u al een brief ontvangen over de kindregeling, dan krijgt u wel het geld. Heeft u het geld al ontvangen, dan hoeft u dit niet terug te betalen.

Mijn kinderen weten niet dat zij gedupeerd zijn. Hoe voorkom ik dat ze een brief krijgen over de kindregeling?

Als uw kinderen recht hebben op de kindregeling, krijgen ze vanzelf een brief. Dat kunnen we niet tegenhouden. Vanaf januari 2023 krijgen gedupeerde ouders 3 weken voordat hun kinderen deze brief ontvangen een aankondigingsbrief. In deze brief staat wanneer wij uw kinderen informeren. U hebt dan 3 weken de tijd om hen te informeren.

Ik heb een kind dat nog geen 18 jaar is. Waar gaat het geld van de kindregeling naartoe als ik onder bewind sta?

Uw kind is 0-12 jaar oud
Wij versturen de kindregeling brieven naar de bewindvoerder van de ouder. De ouder en de bewindvoerder dienen in overleg een rekeningnummer door te geven dat op naam staat van het kind.

Uw kind is 12-17 jaar oud
Wij versturen de kindregeling brieven naar het kind. De bewindvoerder van de ouder ontvangt een kopie van de beschikking.
In overleg met het kind, de ouder en de bewindvoerder dient een rekeningnummer te worden doorgegeven dat op naam staat van het kind.

Waarom hebben stiefkinderen ook recht op de kindregeling, terwijl zij vaak geen last hebben gehad van de problemen met de kinderopvangtoeslag?

We kunnen niet per kind beoordelen, wie er wel of geen last heeft gehad van de problemen met de kinderopvangtoeslag. Daarom is er besloten om alle kinderen, ook stiefkinderen waarvan de stiefouder/-verzorger erkend gedupeerd is in aanmerking te laten komen voor de kindregeling.

Welke documenten zijn nodig om aan te tonen wie het gezag heeft over het kind?

Wilt u aantonen wie het gezag heeft over het kind? Dat kan met een uittreksel waaruit blijkt wie het gezag heeft over het minderjarige kind. U kunt een uittreksel uit het gezagsregister bij de rechtbank aanvragen. Dit is kosteloos. Ook kunt u een uittreksel ouderlijk gezag aanvragen bij uw gemeente. Dit kan geld kosten. Het is ook mogelijk om een overeenkomst met de (jeugd-)zorginstelling aan te leveren waarin het gezag over het kind staat beschreven. De documenten mogen niet ouder zijn dan 3 maanden. Voorbeeld: als u op 1 maart 2024 documenten aanlevert, dan moet de datum op het document na 1 december 2023 zijn.

We doen ons best om zo compleet mogelijk te zijn en uitleg te geven voor de meest voorkomende situaties. Het kan zijn dat uw situatie anders is en dat het antwoord dat u zoekt hier niet bij staat. Stel uw vraag dan in de chat of bel ons.

Verder lezen

Deel deze pagina