Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Interview Cees Schaap, voorzitter Commissie van Wijzen: 'De menselijke maat terugbrengen'

Cees Schaap, lid Commissie van Wijzen

In het herstelproces is een aantal commissies ingesteld. Eén daarvan is de Commissie van Wijzen (CvW). Deze commissie controleert of het terecht is dat de herstelorganisatie een aanvraag voor compensatie aan ouders weigert. De voorzitter van de Commissie van Wijzen is Cees Schaap: 'Ik ben diep geschokt door de ontzettende problemen die ouders hebben gekregen, door toedoen van een veel te strenge overheid.

Fiscaal jurist Cees Schaap is 32 jaar rechter geweest. 21 jaar in het Gerechtshof in Amsterdam en daarna 11 jaar in de Hoge Raad der Nederlanden. En nu dus deze rol in de Commissie van Wijzen.

Let op!  Let op: dit bericht is van 10 november 2020

Ga voor meer informatie naar de pagina Commissie van Wijzen.

Schaap: 'Als voorzitter geef ik leiding aan de CvW. Dat houdt bijvoorbeeld in dat ik erop toezie dat alle ouders op dezelfde wijze worden behandeld. Mijn motivatie voor de CvW is dat ik ernstig geschokt ben door de ontzettende problemen die ouders hebben gekregen, door toedoen van een veel te strenge overheid. Die ouders werden geconfronteerd met een ontzettend ingewikkelde regeling. Een klein foutje aan hun kant leidde ertoe dat zij alle ontvangen kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen! Daarnaast is een flink aantal ouders de dupe geworden van een slechte administratie bij hun kinderopvanginstelling, of zelfs fraude van die opvanginstelling.

De ellende die hierdoor is ontstaan, moet zoveel mogelijk worden goedgemaakt. Geld lost natuurlijk niet alle problemen op, maar veel meer kunnen we achteraf niet bieden. De CvW ziet toe op de menselijke maat en ruimhartigheid bij die beoordeling. Bijvoorbeeld: de Belastingdienst kan stukken niet terugvinden. Ouders mogen daar niet de dupe van worden. '

Gedupeerde ouders helpen

Schaap benadrukt dat de Commissie van Wijzen zich hard inzet om gedupeerde ouders te helpen. Ouders kunnen echter niet zelf contact opnemen met de CvW. Die commissie heeft een vaste plek in het herstelproces van de problemen met de kinderopvang. En dat is vooral in relatie tot de herstelorganisatie zelf

Schaap: 'De Belastingdienst is op een aantal momenten verplicht de CvW om advies te vragen. Bijvoorbeeld bij een besluit over 'vooringenomenheid'. Of als een bepaalde compensatieregeling wordt geweigerd. Wij toetsen die besluiten. En we hoeven ouders niet persoonlijk te kennen om te beoordelen of de regels wel op de juiste manier zijn toegepast.'

De adviezen pakken vaak gunstig uit voor ouders: 'De Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen heeft in alle gevallen het advies van de CvW overgenomen.'

Zaken snel afhandelen

De hersteloperatie komt maar traag op gang, vindt Schaap. Maar niet zonder reden: 'De problemen begonnen al in 2005. Het is ingewikkeld om van zoveel jaren geleden na te gaan wat er misging. Hopelijk komt de uitbetaling van compensatie vanaf november 2020 goed op gang. Aan de CvW zal dat niet liggen: wij gaan de zaken die we moeten beoordelen zo snel mogelijk afhandelen!'

Lees verder

Categorie :

Deel deze pagina