Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Compensatieregeling - stappen en rekenvoorbeelden

Komt u in aanmerking voor compensatie? Dan bepalen wij per toeslagjaar de hoogte van de vergoeding. Dit doen wij in 3 stappen.

Aan de hand van voorbeeldpersonen laten we zien hoe we rekenen en wat u dan in verschillende persoonlijke situaties terugkrijgt. We bekijken 3 voorbeelden.

Situatie Petra

Petra heeft in 2010 € 10.000 kinderopvangtoeslag gekregen. In juli 2014 krijgt ze een terugvorderingsbeschikking voor het jaar 2010. Ze moet in totaal € 5.000 terugbetalen, dit bedrag bestaat uit de kinderopvangtoeslag van € 4.700 en € 300 aan in rekening gebrachte rente. Petra heeft in 2016 het hele bedrag terugbetaald. De terugvordering blijkt echter onterecht.

Situatie Radhjan

Radhjan heeft in 2010 € 15.000 kinderopvangtoeslag gekregen. In 2014 moet hij € 7.500 terugbetalen. Radhjan heeft daarvan€ 5.000 terugbetaald. De terugvordering blijkt onterecht.

Situatie Bert

Bert heeft in 2010 € 20.000 kinderopvangtoeslag gekregen. In 2014 moest hij € 8.000 terugbetalen. Bert heeft hiervan nog niets terugbetaald. De terugvordering blijkt onterecht.

Stap 1. Wat is het startbedrag van de compensatie?

Uw compensatie bestaat in totaal uit 7 onderdelen. Dit zijn:

 1. De kinderopvangtoeslag waar u eigenlijk recht op had, maar die u onterecht niet hebt gekregen en/of onterecht moest terugbetalen, inclusief rente. Dat noemen we het startbedrag.
 2. Een vergoeding voor uw materiële schade
 3. De rente en kosten die u aan ons hebt betaald
 4. Een vergoeding voor juridische hulp uit het verleden
 5. Een vergoeding voor immateriële schade
 6. Een rentevergoeding over de kinderopvangtoeslag waar u eigenlijk recht op had
 7. Een aanvullende vergoeding van 1% over het totaal van de bovenstaande punten

Bij het bepalen van uw compensatie is punt 1 de basis: het bedrag dat wij onterecht hebben teruggevorderd (het startbedrag).

 • Het startbedrag wordt gebruikt om punt 2 en 6 te berekenen.
 • Punt 3 en 4 zijn vergoedingen voor gemaakte kosten en worden bij het startbedrag opgeteld.
 • Punt 5 wordt berekend op basis van de datum van de allereerste terugvordering.
 • En punt 7 wordt berekend over de som van punt 1 tot en met 6.
Hoe hoog is het startbedrag voor de voorbeeldpersonen?

Petra krijgt compensatie voor het jaar 2010. Het startbedrag is net zo hoog als het bedrag dat onterecht is teruggevorderd, inclusief in rekening gebracht rente, namelijk € 5.000 (€ 10.000 – € 5.300 + € 300). Petra krijgt de € 5.000 die ze onterecht heeft moeten betalen terug.

Radhjan krijgt compensatie voor het jaar 2010. Het startbedrag -  het bedrag dat onterecht is teruggevorderd - is € 7.500 (EUR € 15.000 – € 7.500). Radhjan heeft al € 5.000 van de € 7.500 terugbetaald. Die krijgt hij terug. Daarnaast wordt zijn nog openstaande schuld van € 2.500 kwijtgescholden.

Bert krijgt compensatie voor het jaar 2010. Bert startbedrag -  het bedrag dat onterechte is teruggevorderd - is € 8.000 (€ 20.000 – € 12.000). Zijn openstaande schuld van € 8.000 wordt kwijtgescholden. Omdat hij nog niets heeft terugbetaald, wordt de € 8.000 die hij nog niet heeft betaald in mindering gebracht op zijn compensatie. Hij hoeft dus niets meer te betalen, maar krijgt ook niets terug (€ 8.000 – € 8.000 = 0).

Compensatiebeschikking

In een compensatiebeschikking zien bovenstaande voorbeelden er zó uit:

PetraRadhjanBert
KOT voor beoordeling€ 10.000€ 15.000€ 20.000
AF: KOT na terugvordering€ 5.300€ 7.500€ 12.000
KOT terug te betalen€ 4.700€ 7.500€ 8.000
BIJ: in rekening gebrachte rente die u moest betalen€ 300€ 0€ 0
Totaal bedrag dat u moest terugbetalen of niet hebt gekregen, inclusief rente€ 5.000€ 7.500€ 8.000
AF: verschil met de laatst vastgestelde beschikking KOT*€ 0€ 0€ 0
AF: niet terugbetaalde/verrekende KOT€ 0€ 2.500€ 8.000
Compensatie terugvordering€ 5.000€ 5.000€ 0
Kwijtschelding niet terugbetaalde KOT€ 0€ 2.500€ 8.000

*Dit is het bedrag op een eventuele herziende beschikking. Bijvoorbeeld als u in het verleden bezwaar hebt ingediend dat (deels) is toegewezen. Het bedrag van de terugvordering wordt dan dus lager.

Stap 2. Wat is het totaalbedrag van de compensatie?

In stap 1 hebben we het startbedrag van de compensatie bepaald. We gaan nu kijken hoe de totale compensatie er uit komt te zien. Daarvoor worden de 6 overige compensatieonderdelen bij het startbedrag opgeteld. Of over het startbedrag berekend. Het gaat daarbij om:

 1. De vergoeding voor materiële schade
 2. De rente en kosten die aan ons zijn betaald
 3. De vergoeding voor juridische hulp uit het verleden
 4. De vergoeding voor immateriële schade
 5. Een rentevergoeding over de kinderopvangtoeslag waar eigenlijk recht op was
 6. Een aanvullende vergoeding van 1% over het totaal van de bovenstaande punten
Hoeveel is het totaalbedrag voor de voorbeeldpersonen?

Eerder zag u hoe Petra’s startbedrag werd bepaald. Dat was het bedrag van € 5.000 dat wij onterecht bij haar hebben teruggevorderd. Haar startbedrag is de basis voor het berekenen van haar totale compensatie:

 1. Petra krijgt een vergoeding voor haar materiële schade. Die is 25% van € 5.000. Dat wil zeggen: € 1.250
 2. Petra krijgt ook een vergoeding voor haar immateriële schade. Die is € 500 per half jaar. Die vergoeding start op het moment dat wij voor het eerst onterecht kinderopvangtoeslag hebben teruggevorderd. De einddatum is gelijk aan de datum van haar compensatie beschikking. De vergoeding voor immateriële schade kan nooit meer zijn dan het bedrag dat onterecht aan kinderopvangtoeslag moest worden terugbetaald. In Petra’s geval betekent dat het volgende:
  Petra kreeg op 1 juli 2014 te horen dat zij haar kinderopvangtoeslag voor het jaar 2010 moest terugbetalen. Zij moest € 5.000 terugbetalen. In juli 2021 bepaalden wij haar compensatie. Haar vergoeding voor immateriële schade loopt dus over 7 jaar. Maar kan maximaal € 5.000 zijn. 14 x € 500 = € 7.000 immateriële schadevergoeding. Omdat dit bedrag hoger is dan € 5.000, krijgt Petra € 5.000 aan immateriële schadevergoeding.
 3. Petra heeft recht op een rentevergoeding voor haar gemiste kinderopvangtoeslag. Dat bedrag bestaat uit een procentuele vergoeding per jaar, en wordt berekend over haar startbedrag. Het rentepercentage wisselt per jaar. De startdatum van de vergoeding is 1 juli van het jaar opvolgend op het jaar waarover u kinderopvangtoeslag moest terugbetalen.
  Petra moest haar kinderopvangtoeslag van 2010 terugbetalen. De startdatum van haar rentevergoeding is dus 1 juli 2011. Haar startbedrag was € 5.000. In dit voorbeeld rekenen we voor het gemak met een rentepercentage van 4% per jaar. In Petra’s geval gaat het dan om een periode van 1 juli 2011 tot 1 juli 2021. Dat is 10 jaar. Per jaar krijgt Petra 4% van € 5.000. In totaal is dat € 200 x 10 jaar = € 2.000.
 4. De vergoeding voor juridische kosten uit het verleden wordt niet berekend over het startbedrag. Die wordt bepaald met een puntensysteem. Er worden ook alleen kosten voor juridische hulp vergoed die in het verleden zijn gemaakt. En ook alleen als ze voor hulp bij problemen met de kinderopvangtoeslag waren.
  Petra heeft in het verleden geen juridische hulp gehad. Voor haar is de vergoeding dus € 0,00.
 5. Petra heeft wel recht op een vergoeding voor rente en kosten:
  Petra heeft haar onterechte terugvordering van € 5.000 in 2016 helemaal terugbetaald. Dat heeft ze gedaan in termijnen van 3 maanden. Ze moest daardoor € 50 aan rente betalen. Die rente krijgt ze terug.
 6. Het laatste onderdeel van de compensatie bestaat uit een aanvullende vergoeding van 1% over alle bovenstaande punten. In Petra’s geval is dat € 133.

Compensatiebeschikking

In een compensatiebeschikking ziet dit er zó uit. We hebben hieronder niet alleen het voorbeeld van Petra op een rij gezet maar voor de volledigheid ook dat van Radhjan en Bert.

PetraRadhjanBert
KOT voor beoordeling€ 10.000€ 15.000€ 20.000
AF: KOT na terugvordering€ 5.000€ 7.500€ 12.000
Bedrag dat u moest terugbetalen of niet hebt gekregen€ 5.000€ 7.500€ 8.000
AF: verschil met laatst vastgestelde beschikking KOT€ 0€ 0€ 0
AF: niet terugbetaalde/verrekende  KOT€ 0€ 2.500€ 8.000
Compensatie terugvordering€ 5.000€ 5.000€ 0
BIJ: Vergoeding materiële schade (25% van het bedrag dat u moest terugbetalen)€ 1.250€ 1.875€ 2.000
BIJ: Door u betaalde rente en kosten€ 50€ 150€ 0
BIJ: Vergoeding juridische hulp€ 0€ 0€ 0
BIJ: Vergoeding immateriële schade€ 5.000€ 7.000€ 7.000
BIJ: Rentevergoeding over gemiste kinderopvangtoeslag€ 2.000€ 3.000€ 3.200
Subtotaal€ 13.300€ 17.025€ 12.220
BIJ: Aanvullende vergoeding (1% van subtotaal)€ 133€ 171€ 122
Totaal compensatie€ 13.433€ 17.196€ 12.322

Stap 3. Eerder uitgekeerde bedragen worden verrekend

In de Catshuisregeling staat dat elke ouder die zich heeft aangemeld voor een herstelregeling van de kinderopvangtoeslag en (waarschijnlijk) gedupeerd is door problemen met de kinderopvangtoeslag recht heeft op een minimum vergoeding van € 30.000. Het kan zijn dat u dit bedrag al hebt gekregen. Is het bedrag van uw totale compensatie  hoger dan € 30.000? Dan wordt het meerdere ook aan u uitbetaald.

2 situaties

 • U hebt al € 30.000 gekregen:
  • Is het bedrag van uw totale compensatie meer dan meer dan € 30.000? Dan krijgt u het verschil bijbetaald.
  • Is het bedrag van uw totale compensatie lager dan € 30.000? Dan krijgt u geen extra geld. Maar u mag het bedrag dat u meer hebt gekregen, houden. U hoeft dat nooit terug te betalen.
 • U hebt nog geen € 30.000 gekregen:
  • Is het bedrag waar u recht op hebt lager dan € 30.000? Dan krijgt u in totaal tóch € 30.000. Als u al een bedrag van ons hebt gehad, dan brengen wij dit in mindering op de betaling van € 30.000. De eerdere betaling + de berekende compensatie is dus altijd gelijk aan € 30.000.
  • Is het bedrag waar u recht op hebt hoger dan € 30.000? Dan krijgt u dat volledige bedrag betaald. Ook hiervoor geldt dat eerdere betalingen in mindering worden gebracht.
Wat betekent de verrekening voor de voorbeeldpersonen?

Petra heeft recht op € 13.433 aan compensatie. Ze heeft op 1 mei 2021 vanuit de Catshuisregeling al € 30.000 gekregen. Dat bedrag is hoger dan waar ze eigenlijk recht op heeft vanuit de compensatieregeling. Zij krijgt daarom niets meer betaald, maar hoeft het bedrag dat ze al heeft gekregen ook niet meer terug te betalen. Het extra bedrag van € 16.567 is van haar.

Radhjan heeft recht op € 17.196 vanuit de compensatieregeling. Hij heeft nog geen € 30.000 gekregen. Hij heeft in januari wel een voorschot van € 5.000 gehad. Zijn totale bedrag (compensatie + voorschot) is lager dan € 30.000, maar hij krijgt toch in totaal € 30.000. We betalen hem daarom € 25.000 (€ 30.000 – € 5.000) uit.

Bert  heeft recht op € 12.322. Nu blijkt dat hij ook in 2011 én 2012 gedupeerd was. Zijn totale bedrag aan compensatie komt daardoor uit op € 50.000. Bert heeft op 1 mei € 30.000 gekregen. Dat bedrag wordt daarom in mindering gebracht op zijn volledige compensatiebedrag. Hij krijgt het resterende bedrag uitbetaald: € 50.000 – € 30.000 = € 20.000.

Compensatiebeschikking

In een compensatiebeschikking ziet dit er zó uit.

PetraBertRadhjan
Totaal compensatie€ 13.433€ 17.196€ 50.000
AF: Eerste betaling€ 0€ 5.000€ 0
AF: Bedrag van Catshuisregeling (€ 30.000)€ 30.000€ 0€ 30.000
Nog uit te betalen€ 0€ 25.000€ 20.000

Verder lezen

Deel deze pagina