Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Fraude Signalering Voorziening (FSV)

De Belastingdienst en Dienst Toeslagen verwerken miljoenen belastingaangiften en aanvragen van toeslagen. Dat kunnen we niet met de hand en daarom gebruiken we computersystemen. In deze systemen staan de gegevens van iedereen die belasting betaalt of een toeslag krijgt. De Fraude Signalering Voorziening (FSV) was één van deze systemen. Omdat de FSV niet goed werd gebruikt, is deze op 27 februari 2020 uitgezet.

Van ongeveer 11.000 (mogelijk) gedupeerde ouders van de kindertoeslagenaffaire stonden persoonsgegevens in de FSV. Een deel van hen heeft niets gemerkt van de registratie in de FSV. Maar we weten dat er ook mensen zijn die gevolgen hebben ondervonden van deze registratie. Dan werkte de Belastingdienst bijvoorbeeld ten onrechte niet mee aan minnelijke schuldsanering. Als uit onderzoek blijkt dat er sprake is van gevolgen door de registratie, dan kunt u in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming.

Onderzoek naar gevolgen voor u

Als uw gegevens in de FSV stonden, hebt u begin 2022 hierover een brief gekregen. De Belastingdienst onderzoekt welke gevolgen de registratie van uw persoonsgegevens in de FSV voor u heeft gehad bij de Belastingdienst. En of deze persoonsgegevens met andere overheidsorganisaties zijn gedeeld.

Op basis van dit onderzoek is inmiddels voor een deel van de ouders bekend dat hun FSV-registratie niet heeft geleid tot een aangepaste behandeling van aangiftes of aanvragen bij de Belastingdienst. Deze ouders ontvangen vanaf medio maart 2023 een afsluitende brief van de Belastingdienst over hun FSV-registratie. Wij vinden het belangrijk om ouders eerst te bellen en te informeren dat zij een brief van de Belastingdienst over de FSV ontvangen. Zo krijgen zij persoonlijke informatie.

Voor ouders die niet worden gebeld, loopt het onderzoek naar de FSV-registratie nog. Zij ontvangen in maart 2023 een informatiebrochure van de Belastingdienst over de FSV en ontvangen in de loop van 2023/2024 een afsluitende brief van de Belastingdienst.

Uw herstelproces kinderopvang bij UHT

UHT beoordeelt het financiële herstel van de kinderopvangtoeslag en informeert u hierover. Het onderzoek naar FSV en de afsluitende brief komt van de Belastingdienst en staat hier los van.

Vragen over FSV

Hebt u vragen over de FSV? Ga dan naar www.fsvportaal.nl of bel het Meldpunt FSV: 0800 – 235 83 56. Vanuit het buitenland is het Meldpunt FSV bereikbaar op telefoonnummer +31 555 385 356. Het Meldpunt FSV is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 – 17.00 uur.

Wat betekende een registratie in de FSV?

De FSV was een hulpmiddel bij het verwerken van belastingaangiften en aanvragen van toeslagen. De Belastingdienst gebruikte de FSV onder andere als ze twijfelden over iemands aangifte of aanvraag. De persoonsgegevens van die persoon konden dan in de FSV worden opgeslagen.

Een registratie in de FSV kon betekenen dat er mogelijk een onjuistheid in de aanvraag van een toeslag of belastingaangifte zat. Volgens de FSV was het bijvoorbeeld een risico dat zo’n aanvraag misschien niet klopte. Dat kon aanleiding zijn om verder te onderzoeken. Pas daarna kon de Belastingdienst vaststellen of er sprake was van fraude, een vergissing of dat de aanvraag of aangifte toch juist was.

Gebruik niet volgens AVG

Een ander probleem met de FSV was dat dit systeem niet volgens de privacyregels van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) werd gebruikt. Te veel medewerkers van de Belastingdienst hadden toegang tot de FSV. Sommige gegevens mochten niet in de FSV staan, werden te lang bewaard of werden niet aangepast na onderzoek. Sommige gegevens werden verkeerd gebruikt.

Let op!  Hebt u vragen over problemen met de kinderopvangtoeslag?

Neem contact op met het Serviceteam Herstel Toeslagen.

Verder lezen

Deel deze pagina