Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

"Doorlooptijden zo kort mogelijk maken"

Deze maand heeft de Bezwaarschriftenadviescommissie een coördinerend voorzitter gekregen: Erik Visser. Tot nu toe waren er wel 3 voorzitters, die de hoorzittingen leiden, maar nog geen coördinerend voorzitter. “Voor het oplossen van zaken is een goede organisatie van belang”, zegt Erik Visser. “Justice delayed is justice denied. Ofwel de rechtsgang mag geen vertraging oplopen. We moeten zorgen dat de doorlooptijden zo kort mogelijk zijn, anders werkt het rechtssysteem niet goed.”

Let op!  Let op: dit bericht is van 30 december 2021

Ga voor meer informatie naar de pagina over de Bezwarenadviescommissie.

 

Erik Visser wil zich daarom sterk maken voor de verbetering van de processen. Denk bijvoorbeeld aan goede ICT, de juiste mensen op de juiste plaatsen, goede inwerkprocedures en goede documentatie. Hij heeft daar veel ervaring mee. Hij werkte vele jaren bij de Raad van State, waar hij een grote reorganisatie leidde. Dit zorgde ervoor dat de doorlooptijden van zaken bij de Afdeling bestuursrechtspraak aanzienlijk werden verkort. De laatste jaren bij de Raad van State werkte hij als secretaris. De secretaris geeft leiding aan de ambtelijke organisatie en is onder meer verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Hij was eigenlijk al een paar jaar met pensioen toen hij voor deze functie gevraagd werd.

“Ik had thuis beloofd om samen leuke dingen te gaan doen, en ik vind het ook leuk om mijn kleinkinderen te zien, maar het kriebelde toch ook wel weer om te gaan werken. Bovendien is er door de problemen bij de toeslagen zo’n ernstig probleem ontstaan voor een aantal mensen, dat ik ook graag iets wil bijdragen om voor hen dit grote onrecht recht te zetten.”

Vertrouwen in de democratische rechtstaat herstellen

"De overheid heeft mede als taak om mensen te beschermen en door deze affaire is het vertrouwen in de democratische rechtstaat ernstig geschaad. Ik hoop dat we een bijdrage kunnen leveren om dit te herstellen. Maar in de toekomst moeten we ook beter opletten of nieuwe regels echt handhaafbaar, uitvoerbaar en goed na te leven zijn voordat ze van kracht worden. Achteraf bezien kun je er vraagtekens bij zetten of de Belastingdienst wel de juiste organisatie was en is om naast het innen van belastingen ook deze toeslagen te verstrekken. Misschien zou het beter zijn als het geld in de vorm van subsidie verstrekt zou worden en dit bij een andere organisatie te beleggen.”

In de korte tijd dat Erik Visser bij de Bezwaarschriftenadviescommissie werkzaam is, heeft hij gezien dat er in totaal ongeveer 750 adviezen zijn gevraagd aan de commissie. De UHT is een organisatie in opbouw. De grootste uitdaging voor de UHT is om de dossiers tijdig compleet te maken. Een dossier kan pas op een hoorzitting worden behandeld als dat dossier compleet is. Mede daardoor kan de commissie ongeveer 20 adviezen per maand uitbrengen aan de UHT. Op dit moment is het nog te vroeg om uitspraken te doen over de inhoud van de adviezen, die uitgebracht zijn, zoals bijvoorbeeld de Commissie Werkelijke Schade deze maand deed, in de QuickScan.

Erik Visser is iemand die graag mensen om zich heen heeft. “Toen ik nog bij de Raad werkte, werkte ik van 7.00 tot 19.00 uur op kantoor. Zo sprak ik heel veel mensen en wist ik vaak goed wat er bij iedereen speelde. Zo kun je een mooi team bouwen. Het voelt wel vreemd voor me nu alles ineens met digitale middelen gaat. Als je mensen in levende lijve ontmoet, heb je meer chemie. Maar de deelcommissies komen 1 keer in de twee weken bij elkaar en de ambtelijke ondersteuning probeert ten minste twee dagen per week op kantoor aanwezig te zijn, om beter samen te werken.”

Lees verder

Deel deze pagina