Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

17e voortgangsrapportage: maatregelen hersteloperatie zorgen voor versnelling

De maatregelen die het kabinet heeft genomen om de hersteloperatie te versnellen hebben effect. Van de ouders die op dit moment erkend zijn als gedupeerde, heeft inmiddels 79% de integrale beoordeling afgerond.

Ook zijn er minder achterstanden bij het verstrekken van dossiers. Het kabinet probeert waar mogelijk de hersteloperatie nog verder te verbeteren en te versnellen. Zo gaan we ons meer richten op het verkorten van de wachttijden van bezwaren. En verbeteren we de brede ondersteuning. Dat staat in de voortgangsrapportage Hersteloperatie Toeslagen die staatssecretaris De Vries van Financiën (Toeslagen en Douane) vandaag aan de tweede kamer heeft gestuurd.

Effecten van versnelling

Bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) hebben 68.921 ouders zich aangemeld als gedupeerde. Eind april is voor 96% van de aangemelde ouders (66.443) de eerste toets gedaan. De verwachting is dat komende maanden alle eerste toetsen worden afgerond. Voor ruim 35.300 ouders is op dit moment vastgesteld dat zij gedupeerd zijn.

Bij 61% van alle aangemelde ouders is de integrale beoordeling nu afgerond. De verwachting is dat eind van het jaar meer dan 75% van alle ouders de integrale beoordeling afgerond hebben. In 2025 worden de resterende integrale beoordelingen afgerond.

Ouders van wie is vastgesteld dat zij gedupeerd zijn, krijgen € 30.000. Daarnaast worden schulden aangepakt en publieke schulden kwijtgescholden. Bijna alle ingediende schulden zijn inmiddels afgehandeld. Een totaalbedrag van € 931 miljoen.

Maatregelen bezwaarbehandeling

We willen voorkomen dat ouders zich genoodzaakt voelen om in bezwaar te gaan. Daarom gaan we al eerder met ouders in gesprek. Bijvoorbeeld door hen de mogelijkheid te geven een zienswijze in te dienen nog vóórdat er een beschikking wordt opgesteld. Daarnaast zijn er veel maatregelen genomen om ingediende bezwaren zo snel mogelijk te kunnen afhandelen.

Door de ingezette maatregelen is de afhandeling van bezwaren verbeterd. Dat betekent dat de bezwaren tegen de eerste toets naar verwachting eind 2024 zijn afgerond. Helaas moeten veel ouders nog lang wachten als zij in bezwaar gaan tegen de integrale beoordeling. Om ook deze bezwaren sneller af te handelen, zijn er minder gangbare maatregelen voorgesteld. Bijvoorbeeld om te werken met een schikkingsvoorstel. Dit is eerder succesvol gebleken bij de hersteloperatie in Groningen.

Verbeteraanpak brede ondersteuning

Naast financiële problemen hebben ouders en kinderen soms ook andere problemen gekregen. Bijvoorbeeld op het gebied van werk en zorg. Om hen daarbij te helpen, kunnen zij terecht bij hun gemeente voor brede ondersteuning. Deze brede ondersteuning staat door een aantal factoren onder druk. Dit zorgt ervoor dat ouders en kinderen niet altijd de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. In overleg met de gemeentes zijn aanvullende afspraken gemaakt. Zoals over het hulpaanbod, het terugdringen van wachttijden en het verbeteren van informatie-uitwisseling met gemeenten.

Categorie :

Deel deze pagina