Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

16e voortgangsrapportage: waar staan we nu?

In het laatste halfjaar van 2023 zijn ongeveer 50 procent meer beoordelingen afgerond ten opzichte van het eerste halfjaar van 2023. Dit is dankzij maatregelen die het kabinet heeft genomen om de hersteloperatie te verbeteren. Dat staat in de voortgangsrapportage Hersteloperatie Toeslagen die staatssecretaris De Vries van Toeslagen en Douane na de Ministerraad naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Let op!  Let op: dit bericht is van 16 februari 2024

Ga voor meer informatie over de voortgang van de hersteloperatie naar de Tijdlijn problemen kinderopvangtoeslag.

Tegelijkertijd moet er nog veel gebeuren bij de afwikkeling van aanvullende schade en het terugdringen van de wachttijden voor ouders die in bezwaar zijn gegaan.

Voortgang hersteloperatie

Tot en met 31 december 2023 hebben 68.376 ouders zich aangemeld als mogelijk gedupeerde. 94% van de ouders die zich hebben aangemeld, heeft de eerste toets gehad. In totaal zijn 33.225 ouders zijn erkend als gedupeerde. Bij 71 % van de ouders, die nu na de eerste toets zijn erkend als gedupeerde, is de integrale beoordeling afgerond.

Ouders van wie is vastgesteld dat zij gedupeerd zijn, krijgen snel 30.000 euro. Daarnaast worden schulden gepauzeerd en aangepakt en publieke schulden kwijtgescholden. Deze schuldenaanpak verloopt voorspoedig. Bij circa 97% van de gedupeerde ouders met een publieke schuld die in aanmerking komen voor kwijtschelding, heeft de kwijtschelding van de schuld plaatsgevonden.
Nagenoeg alle ingediende schulden en/of betalingsachterstanden zijn inmiddels afgewikkeld. Het gaat hierbij om een totaalbedrag van 887 miljoen euro.

Ook de uitvoering van de kindregeling ligt op schema. 83.737 jongeren (ruim 90%) die vallen onder de kindregeling hebben een financieel steuntje in de rug ontvangen.

Afspraken met gemeenten

Vanaf het moment van aanmelding hebben ouders recht op ondersteuning vanuit de gemeente waar zij wonen. Daarbij wil het kabinet ernstig gedupeerden zo snel mogelijk helpen. Ouders die in ernstige en schrijnende situaties zitten, kunnen door gemeenten met prioriteit worden aangemeld bij Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT). Deze afspraak heeft het kabinet gemaakt met alle 342 gemeenten.
De urgentieroute voor ernstig gedupeerde ouders geldt ook voor ouders in het buitenland, voor de aanvullende schaderoutes en voor de afhandeling van bezwaar.

Ouders bepalen zelf de schaderoute

Een deel van de ouders heeft een hogere schade dan wordt vergoed op basis van de integrale beoordeling. Voor de afwikkeling van deze aanvullende schade zijn drie routes beschikbaar. Ouders kunnen zelf bepalen welke route het beste past. Ze houden daarbij steeds de regie.

Dit zijn de verschillende schaderoutes:

  1. Ouders kunnen zich melden bij de Commissie Werkelijke Schade (CWS)
  2. Ouders kiezen voor de regieroute-Vaststellingsovereenkomst (VSO)
  3. Ouders kiezen voor de route met een schadekader met vaste bedragen via de Stichting Gelijkwaardig Herstel (SGH)

Deze verschillende routes worden de komende tijd verder uitgebouwd en opgeschaald. In het eerste kwartaal van 2024 zal de SGH-route worden geëvalueerd. Het streven is dat de alternatieve schaderoute daarna zo snel als mogelijk opengaat voor alle ouders.

Sneller duidelijkheid bij bezwaren

Als ouders in bezwaar gaan tegen een beslissing, moeten zij lang wachten. Om de bezwaarafhandeling te versnellen en ouders eerder duidelijkheid te geven, is al een groot aantal maatregelen genomen. De maatregelen zijn erop gericht om bezwaren te voorkomen en het aantal bezwaren te verminderen. Een van die maatregelen is eerder in het herstelproces in gesprek gaan met ouders. Ook wordt ingezet op versterking van de capaciteit door fors meer bezwaarmedewerkers aan te trekken en de automatisering te verbeteren.

Verder lezen

Deel deze pagina

Op deze pagina