Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

15e voortgangsrapportage: verbetermaatregelen hersteloperatie leiden tot versnelling

De maatregelen die het kabinet de afgelopen maanden heeft genomen om de Hersteloperatie Toeslagen te verbeteren, zorgen voor een versnelling bij de integrale beoordelingen.

Let op!  Let op: dit bericht is van 29 september 2022

Ga voor meer informatie over de voortgang van de hersteloperatie naar de Tijdlijn problemen kinderopvangtoeslag.

Ook de uitvoering van de kindregeling en de schuldenaanpak loopt voorspoedig. Daarnaast is afgelopen week gestart met een alternatieve route voor gedupeerde ouders met aanvullende schade waarmee zij sneller duidelijkheid krijgen over de financiële afronding van hun herstel.

Dat staat in de voortgangsrapportage Hersteloperatie Toeslagen die staatssecretaris De Vries van Toeslagen en Douane vandaag na de Ministerraad naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Tot en met augustus hebben 65.000 mensen zich aangemeld als mogelijk gedupeerde bij Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen. Daarvan zijn in totaal nu 31.200 ouders erkend als gedupeerde. Vanaf het moment van aanmelding hebben ouders recht op ondersteuning vanuit de gemeente waar zij wonen. Ouders van wie is vastgesteld dat zij gedupeerd zijn, krijgen binnen een paar weken 30.000 euro. Daarnaast worden schulden gepauzeerd en aangepakt en publieke schulden kwijtgescholden.

Versnelling

De Uitvoeringsorganisatie Herstel toeslagen (UHT) heeft ingezet op een versnelling van het aantal integrale beoordelingen. Inmiddels is voor 44 procent van de ouders (bijna 28.600) de integrale beoordeling afgerond. UHT ligt nog steeds op koers om 57.000 integrale beoordelingen in het eerste kwartaal van 2025 te hebben afgerond.  Om de afhandeling van aanvullende schade te versnellen en te verbeteren is gestart met een alternatieve schaderoute naast de maatwerkroute bij de Commissie Werkelijke Schade (CWS).

Kindregeling

De uitvoering van de kindregeling verloopt voorspoedig. Ruim 75.500 kinderen en jongeren hebben een brief ontvangen en aan ruim 66.300 van hen is het bedrag inmiddels overgemaakt. Naast dit bedrag hebben kinderen en jongeren recht op brede ondersteuning vanuit hun gemeente. Onderdeel daarvan is het aanpakken van schulden.

Bezwaarafhandeling

Door ouders beter mee te nemen in het proces wil het kabinet zoveel mogelijk voorkomen dat ouders de noodzaak voelen om in bezwaar te gaan. Daarnaast is de afgelopen maanden hard gewerkt om bezwaarzaken efficiënter af te handelen. Daarvoor wordt de expertise van de Bezwaarschriftenadviescommissie gerichter ingezet en werkt de UHT aan het opschalen en verder professionaliseren van de organisatie.

Verder lezen

Deel deze pagina