Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen naar de Tweede Kamer

Staatssecretaris van Financiën Aukje de Vries (Toeslagen en Douane) heeft vandaag het wetsvoorstel Wet hersteloperatie  aangeboden aan de Tweede Kamer. Met dit wetsvoorstel wordt weer een goede stap gezet.

Let op!  Let op: dit is een bericht van 28 juni 2022

Ga voor de laatste informatie over de regelingen naar de pagina's kindregeling, ex-toeslagpartnerregeling en regeling voor gedupeerden van huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget.

Uitgeschreven tekst

Deze week is het wetsvoorstel Wet Hersteloperatie Toeslagen naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit is een goede stap in het vervolg van de hersteloperatie.

De afgelopen maanden heb ik met veel ouders en kinderen gesproken. In deze gesprekken geven ouders aan dat er snel iets voor de kinderen moet worden geregeld Daarvoor is de kindregeling. Deze regeling is opgenomen in deze wet. De kinderen kunnen daardoor straks een financiële tegemoetkoming en daarmee een steuntje in de rug krijgen.

Door het indienen van deze wet bij de Tweede Kamer komen we weer een stap dichterbij de uitvoering van deze regeling. Als eerste zal deze wet behandeld worden in de Tweede Kamer, en daarna ook nog door de Eerste Kamer. Als dit allemaal vlot verloopt, dan kunnen we aan het einde van dit jaar starten met het betalen van de financiële tegemoetkoming aan deze kinderen.

De Wet Hersteloperatie Toeslagen bevat, naast de kindregeling, ook andere voorstellen, zoals een regeling voor gedupeerden van zorgtoeslag, huurtoeslag en het kindgebonden budget en ouders in het buitenland.

“Deze wet geeft verder duidelijkheid aan de gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire, maakt inzichtelijker waaruit de hersteloperatie toeslagen bestaat en welke gedupeerden aanspraak kunnen maken op een bepaalde regeling”, aldus Staatssecretaris de Vries. “Een belangrijk onderdeel in het wetsvoorstel is de kindregeling. Hiermee wordt geregeld dat kinderen ook een financiële vergoeding krijgen. Ouders geven aan dat zij ook vooral duidelijkheid willen voor hun kinderen.”

Wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen

In het wetsvoorstel worden onder meer de bestaande Catshuisregeling opgenomen, die zorgt dat gedupeerden een 1e uitkering krijgen van € 30.000 en hulp bij de aanpak van hun schulden. Ook de regeling voor verdere financiële tegemoetkoming in gevallen waarin de werkelijke schade hoger is dan de 1e uitkering, wordt opgenomen in het wetsvoorstel. In het wetsvoorstel zijn ook een aantal nieuwe regelingen opgenomen, zoals de kindregeling. Deze zorgt er voor dat ook kinderen van gedupeerde ouders een financiële vergoeding ontvangen. Ook bevat het wetsvoorstel een regeling voor gedupeerden in de zorgtoeslag, huurtoeslag of het kindgebonden budget. Daarnaast wordt via het wetsvoorstel onder meer de ondersteuning voor ouders in het buitenland geregeld en wordt de voor het herstelproces benodigde gegevensdeling vastgelegd.

Kind- en andere regelingen

Het streven is om al aan een deel van de gedupeerde kinderen voor het einde van dit jaar een bedrag uit te keren. Dit is afhankelijk van het goedkeuren van een wetsvoorstel door de Tweede en Eerste Kamer. In de tussentijd kunnen kinderen al ondersteuning krijgen via de hulp van gemeenten aan gezinnen. Naar verwachting kan de uitvoering van de regeling voor gedupeerden van huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget dan vanaf april 2023 starten. Ook hiervoor geldt dat de wet eerst moet zijn vastgesteld. Over beide regelingen krijgen gedupeerden bericht van Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen. Dit gebeurt automatisch. Aanmelden hiervoor is niet nodig en mogelijk.

Wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen

Bestaande regelingen opgenomen zoals:

  • Catshuisregeling
  • Financiële tegemoetkoming werkelijke schade

Nieuwe regelingen:

  • Kindregeling: Start vanaf medio november 2022 met uitvoering.
  • Ouders in het buitenland. Start in juli 2022 met uitvoering.
  • Regeling voor Zorgtoeslag, Huurtoeslag, Kindgebonden budget. Start medio april 2023 met uitvoering.

Wetsvoorstel Ex-partnerregeling medio april 2023 naar Tweede Kamer:

Start medio juli 2023 met uitvoering

Categorieën :

Deel deze pagina