Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Met een schone lei beginnen

Verzekeraars bieden gedupeerde ouders een zogenaamde 'schone lei' aan. Dit betekent dat de verzekeraar niet meer kijkt naar het verleden waarin ouders door de problemen met de kinderopvangtoeslagen hun polis niet meer konden betalen. Je kunt dan gewoon weer een reisverzekering afsluiten als je bijvoorbeeld op vakantie wilt. Patricia Swienink, programmamanager Klantbelang & Reputatie van het Verbond van Verzekeraars licht toe wat de schone lei precies inhoudt.

Let op!  Let op: dit bericht is van 3 augustus 2022

Ga voor informatie over het oplossen en kwijtschelden van schulden naar de pagina over de schuldenaanpak.

Verzekeraars hebben het recht om een verzekering, onder bepaalde voorwaarden, te beëindigen. Dat wordt ook wel het ‘royeren’ van een verzekering genoemd. Royement van een verzekering gebeurt bijvoorbeeld als je je rekeningen niet meer betaalt. Heb je eenmaal een royement gehad, dan kan dat het lastig maken om een nieuwe verzekering af te sluiten. Het Verbond van Verzekeraars heeft een oplossing bedacht voor gedupeerde ouders die in deze situatie terecht zijn gekomen.

“Wij kwamen als Verbond van Verzekeraars in gesprek met Belastingdienst/Toeslagen, omdat wij als sector graag mee wilden werken aan een oplossing voor de schulden van gedupeerde ouders,” vertelt Patricia. “En om getroffen ouders te helpen om hun leven weer op de rit te krijgen. Zo kan ik me persoonlijk voorstellen dat je na jaren van ellende bijvoorbeeld graag weer op vakantie wilt. Als je dan die reis boekt en je kunt geen reisverzekering afsluiten door een eerder royement, dan is dat natuurlijk heel zuur. Het is de zoveelste klap die je krijgt.”

Dat wilde de bond van verzekeraars niet laten gebeuren. Patricia: “Het toeval wil dat wij net voor mensen die uit een schuldsaneringstraject komen, een schone lei-regeling hadden bedacht. Daarom was het vrij eenvoudig deze regeling ook in te voeren voor gedupeerde ouders. De verzekeraar kijkt dan bij het afsluiten van een verzekering niet meer naar betalingsproblemen in het verleden. Alle andere voorwaarden blijven wél gelden. Zo kijkt de verzekeraar natuurlijk wel naar wat u precies wilt verzekeren. Maar ook naar eventuele verzekeringsfraude in het verleden. In de polisvoorwaarden van de verzekering staat precies waar u aan moet voldoen.”

Een royement, wat nu?

“Hebt u te maken met een royement omdat u uw verzekering niet meer kon betalen? En bent u gedupeerd door de problemen met de kinderopvangtoeslag? Vertel dit dan aan uw verzekeraar. Dan kan uw verzekeraar u helpen via de schone lei-regeling. De makkelijkste manier is om uw verzekeraar te bellen. Een formulier op de website van uw verzekeraar bevat soms niet de juiste vakjes om uw specifieke situatie toe te lichten. Hebt u nog geen beschikking gekregen waarin staat dat u gedupeerd bent? Bespreek dit dan ook met uw verzekeraar.”

Meer informatie vindt u op: Verzekering afsluiten na royement

Een nieuwe levens- of arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten

Voor sommige verzekeringen, zoals een uitvaart- of arbeidsongeschiktheidsverzekering, moet je bij het afsluiten een gezondheidsverklaring invullen. Had u eerder al een arbeidsongeschiktheids- of levensverzekering, die u hebt moeten opzeggen door de toeslagenaffaire? Of die uw verzekeraar heeft beëindigd omdat u door de toeslagenaffaire de premie niet meer kon betalen? En wilt u zich opnieuw verzekeren? Dan is het belangrijk dat u contact opneemt met uw oude verzekeraar en vertelt dat u een gedupeerde ouder bent. Geef ook aan dat u zich weer opnieuw wilt verzekeren. We raden u aan om niet naar een nieuwe verzekeraar over te gaan. U moet dan namelijk een gezondheidsverklaring af te geven.

Patricia snapt heel goed dat ouders door deze hele vervelende situatie misschien gezondheidsklachten hebben gekregen. Die moeten dan opgegeven worden in de nieuwe gezondheidsverklaring.  “Door daar van te voren met uw verzekeraar over te praten, en dat samen vast te leggen, kan dat later geen negatieve gevolgen hebben voor uw verzekering”, zo benadrukt zij.

“Zoek altijd direct contact met uw verzekeraar. Er is meer mogelijk dan mensen soms denken. Wij willen graag helpen.”

Geen registratie als ‘wanbetaler’ meer

Als u een aantal maanden uw premie niet betaalt, wordt u geregistreerd als ‘wanbetaler’. Ouders kunnen ervoor kiezen om hun royement of registratie dat sprake is van wanbetaling te laten verwijderen uit het centrale databestand van verzekeraars. “Maar als je meldt bij de verzekeraar dat je gedupeerd bent, dan kijkt deze sowieso niet meer naar die registratie”, vertelt Patricia. “Als je geregistreerd staat als wanbetaler, kan ook alleen de verzekeraar die hiervan melding heeft gedaan, de registratie verwijderen. Dat kan een nieuwe verzekeraar niet.”

Wilt u uw registratie laten verwijderen? Dan kunt u dat aanvragen via de website van Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). CIS neemt vervolgens contact op met uw verzekeraar. U kunt ook direct contact opnemen met uw verzekeraar en vragen om uw registratie te verwijderen. Let op, het kan wel even duren voor uw registratie ook echt is verwijderd. Het is niet zo dat met het verwijderen van een registratie alle andere registraties vervallen. Zoals fraude. Dat blijft gewoon staan.

Wat u nog meer kunt doen

Wilt u na een royement meerdere nieuwe verzekeringen afsluiten? Dan is het misschien een goed idee om contact op te nemen met een onafhankelijk financieel adviseur. Die kan uw situatie beoordelen en helpen bij het afsluiten van uw nieuwe verzekeringen. En u inzicht geven in uw financiële situatie en de mogelijke risico’s die u loopt. Samen met de adviseur kunt u kijken wat voor u de beste oplossing is. Verzekeren kán een oplossing zijn, maar soms zijn er ook andere manieren om met risico’s om te gaan. Een onafhankelijk financieel adviseur bij u in de buurt vindt u heel eenvoudig via Vind je adviseur.

Zorgverzekeraars Nederland werkt ook hard aan een schone lei-regeling speciaal voor zorgverzekeringen. Via deze website houden we u op de hoogte van de voortgang.

Categorie :

Deel deze pagina