Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Hulp bij aanmelding is gratis

Er bereiken ons berichten over tussenpersonen die tegen betaling helpen bij het aanmelden voor een regeling zoals voor huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget. Aanmelden voor deze regeling kan niet. Op dit moment kunt u zich alleen aanmelden als mogelijk gedupeerde van de kinderopvangtoeslag. Hulp bij aanmelding is altijd gratis.

Let op!  Let op: dit bericht is van 1 februari 2022

Aanmelden is niet meer mogelijk.

Deel deze pagina