Ga direct naar de inhoud

Schuldenaanpak

Veel ouders die zijn geraakt door de problemen met de kinderopvangtoeslag hebben schulden. Het kabinet wil graag dat deze ouders een nieuwe start kunnen maken. Daarom worden de meeste publieke schulden kwijtgescholden. Schulden als gevolg van ernstig misbruik of fraude worden niet kwijtgescholden. De private schulden worden zoveel mogelijk opgelost.

Pauzeknop

Zolang er nog geen oplossing is voor de schulden van gedupeerde ouders, geldt de pauzeknop. Deze pauzeknop geeft tijd om een oplossing te vinden.

Loket private schulden

Gedupeerde ouders kunnen via het loket private schulden hun betalingsachterstanden indienen. Bij het oplossen speelt de schuldeiser een grote rol.

Controle gedupeerden

Hebt u een code gekregen van een ouder om te controleren of deze gedupeerd is? U controleert deze gegevens in ons register.