Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

BKR registratie

Ouders met schulden hebben soms ook een negatieve BKR-registratie. Deze registratie kan in de weg staan bij een hypotheekaanvraag of leasecontract. We willen graag dat ouders die zijn geraakt door de problemen met de kinderopvang een nieuwe start kunnen maken. Negatieve BKR-registratie moeten daarom verwijderd worden.

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) houdt alle leningen in Nederland bij in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). In dit systeem registreren kredietaanbieders elke lening boven €250, die langer dan 1 maand loopt. Ook zakelijke leningen waarvoor iemand persoonlijk aansprakelijk is, worden geregistreerd. Zo kunnen zij bij een nieuwe aanvraag nakijken hoeveel leningen iemand al heeft lopen en of hij/zij op tijd afbetaalt. Met deze informatie kunnen zij beslissen of iemand een lening kan krijgen. Een negatieve registratie kan dus in de weg staan bij een hypotheekaanvraag of een leasecontract.

Verzoek om verwijdering van negatieve BKR-registratie

De wet waarmee invulling is gegeven aan het amendement Lodders en Van Weyenberg (op 9 maart 2021 gepubliceerd in het Staatsblad), ziet er ook op toe dat gegevens over vervallen achterstanden van gedupeerden, helemaal uit de registratie van het Bureau Kredietregistratie (BKR) moeten worden verwijderd. Deze negatieve registraties zitten de ouder dan niet langer in de weg bij een nieuwe start. De wet verplicht de schuldeiser om het BKR te verzoeken om de negatieve registratie te verwijderen waarna het BKR dat uitvoert. Bij de MSNP  zal de schuldhulpverlening het BKR verzoeken de registratie te verwijderen. Hiervoor hebben we samen met de VNG (voor MSNP-trajecten), kredietverstrekkers en het BKR een werkwijze ontwikkeld. Deze werkwijze staat in de zakelijke portal van BKR.

Gedupeerde ouders hebben mogelijk in het verleden al schulden afbetaald. Het kan zijn dat daar nog een negatieve registratie op geregistreerd staat. De gedupeerde ouder kan de schuldeiser dan benaderen voor een historische registratie. Deze gedupeerde ouder kan met de kredietverstrekker verzoeken om de negatieve BKR-registratie te verwijderen. Hiervoor kunnen zij de code uit de brief gebruiken.

Wat moet ik als schuldeiser doen?

Als schuldeiser bent u wettelijk verplicht om een negatieve registratie van een volledig betaalde vordering te laten verwijderen. Als schuldeiser dient u dus door te geven aan het BKR dat de lening van een gedupeerde is afbetaald, zodat de negatieve BKR-registratie kan worden verwijderd. Zie hiervoor de werkwijze, guidance, in de portal van BKR.

Wanneer kan een negatieve registratie verwijderd worden?

Nadat een schuld is betaald aan de kredietaanbieder, kan hij de negatieve registratie verwijderen uit het BKR. Hij is ook wettelijk verplicht om door te geven dat een lening is afbetaald.

Wat moet ik als schuldeiser doen als er veel vragen komen over de registraties die ik niet kan beantwoorden?

Veel informatie over de BKR-registratie staat op Toeslagen Herstel, de site voor de ouders. U kunt uw klant altijd daar naar verwijzen.

Deel deze pagina