Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Achtergrond

Bij de kinderopvangtoeslag is in het verleden veel niet goed gegaan. Belastingdienst/Toeslagen heeft de gevolgen voor en de impact op de betrokken ouders uit het oog verloren. In 2020 is gestart met herstellen van dat wat niet goed is gegaan. Dit wordt gedaan door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT). UHT doet dit samen met een aantal partners.

Kinderopvangtoeslag onterecht stopgezet

Tussen 2005 en 2019 is de kinderopvangtoeslag van een groot aantal ouders onterecht stopgezet. Bezwaarprocedures en (hoger)beroepsprocedures hierover hadden erg lange doorlooptijden. Gezinnen hebben onnodig lang in onzekerheid gezeten en hebben veel schade opgelopen. Veel ouders zijn financieel benadeeld en aangetast in hun rechtsgevoel omdat zij zijn bestempeld als fraudeur. De premier en de minister en staatssecretaris van Financiën hebben daarvoor hun excuses aangeboden.

Problemen van gedupeerde ouders oplossen

De fouten zijn ontdekt, maar het kost tijd om ze te herstellen. Veel mensen zijn bezorgd en boos om wat er gebeurde en omdat de problemen nog niet zijn opgelost. De Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën opdracht gegeven om alle getroffen ouders zo snel mogelijk te helpen. Dat heeft ze beloofd. We doen nu ons uiterste best om de problemen voor de gedupeerde ouders op te lossen. We komen hen tegemoet en proberen hun rechtsgevoel te herstellen.

Het herstellen van de problemen met de kinderopvang is veel werk. Dat komt omdat de situatie in elk gezin anders is. Het is ook lang geleden is dat ouders de toeslag aanvroegen. UHT bekijkt alle gevallen apart. Zo weten we zeker dat alle ouders krijgen waar ze recht op hebben.

Wat is er gebeurd?

In 2012, 2013 en 2014 werd een aantal kinderopvangorganisaties en bemiddelingsbureaus verdacht van fraude met (kinderopvang-) toeslagen. De Belastingdienst/Toeslagen deed onderzoek naar deze bureaus en controleerde de toeslagen van de aangesloten ouders. Uit dat onderzoek bleek dat de uitbetaling van kinderopvangtoeslag vaak onterecht gestopt was. Bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures hadden te lange doorlooptijden.

Uit onderzoek bleek dat ouders vaak vooringenomen zijn behandeld. Die ‘vooringenomenheid’ hield in dat de Belastingdienst/Toeslagen vanaf het begin uitging van het vermoeden dat de ouders fraude hadden gepleegd. Achteraf blijkt dat in veel gevallen niet terecht.

Tip!  Wat is kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Hierdoor kunnen ouders die werken hun kinderen naar de opvang of een gastouder brengen. De Belastingdienst/Toeslagen betaalt de toeslag vooruit, en controleert achteraf of ouders ook echt recht op toeslag hadden. Hadden ouders het jaar ervoor geen recht op toeslag? Dan moeten ze de toeslag terugbetalen. En als ze teveel toeslag hebben gekregen, moeten ze een deel terugbetalen.

In de periode tussen 2005 en 2019 is de Belastingdienst/Toeslagen hier erg streng in geweest. Ouders moesten onterecht veel geld terugbetalen en kwamen hierdoor in de problemen.

Adviescommissie uitvoering toeslagen

Een onafhankelijke adviescommissie werd gevraagd om met aanbevelingen te komen voor concrete maatregelen. Deze Adviescommissie uitvoering toeslagen (ook bekend als Commissie Donner) heeft in 2020 een advies uitgebracht over wie er wordt gecompenseerd en hoe dat wordt berekend. Dat advies ligt aan de basis van de herstelregelingen.

Wie kijken mee

Er kijken verschillende partijen mee bij het herstelproces: onder meer een Ouderpanel, een Kindpanel, 3 onafhankelijke commissies voor ouders, de nationale Ombudsman en de Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvang - die gevraagd en ongevraagd advies geeft over het herstelproces.

Hoe nu verder?

Gedupeerde ouders kunnen zich nog steeds bij ons melden. Zodra hun dossier in behandeling wordt genomen, krijgen ze een persoonlijk zaakbehandelaar toegewezen. Die zaakbehandelaar staat de ouders tijdens het gehele proces bij, en ouders kunnen er hun verhaal doen.

Gedupeerde ouders krijgen minstens €30.000. Dit is een onderdeel van de Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag uit december 2020. Ouders die in de schulden zitten helpen we hier zo veel als mogelijk uit. Zodat zij een nieuwe start kunnen maken. Er komt ook een regeling voor kinderen en ex-partners van gedupeerde ouders voor ouders in het buitenland.

Om problemen als deze in de toekomst te voorkomen worden de werkprocessen van Toeslagen doorgelicht en verbeterd. Er komt meer ruimte voor de menselijke maat. Gelijktijdig werkt het ministerie van Financiën samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan voorstellen voor verbetering van de regelgeving rond de kinderopvang. Ook overweegt het kabinet een nieuw systeem voor Toeslagen.

Deel deze pagina