Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Pauzeren van schulden en de pauzeknop

Op het moment dat een gedupeerde ouder €30.000 of meer heeft ontvangen, gaat het moratorium (pauzeknop) in. Het moratorium duurt een jaar. We doen een oproep aan alle schuldeisers om gedurende dit jaar de invorderingspraktijken te pauzeren. Hierover zijn bestuurlijke afspraken gemaakt.

Afspraken met schuldeisers

De staatssecretaris heeft bestuurlijke afspraken gemaakt met de koepels van veel voorkomende schuldeisers. Hierin doen we een gezamenlijke oproep aan alle schuldeisers om invorderingsacties van schulden die onder het moratorium vallen, te pauzeren. Dit geeft ouders en hun toeslagpartners rust.

Schuldeisers kunnen controleren of een ouder gedupeerd is. Dat kan met een speciale code. Gedupeerde ouders en hun toeslagpartners krijgen deze code nadat ze €30.000 of meer heeft gekregen. Zo checkt u de code van een gedupeerde ouder.

Welke schulden moeten ouders wel blijven betalen en welke niet?

De pauzeknop geldt voor:

  • schulden die vóór de ingang van de pauzeknop zijn ontstaan.
  • schulden die zijn veroorzaakt doordat de ouder een betalingsachterstand had.
  • zowel publieke als private schulden.

‘Normale’ maandelijkse betalingen (bijvoorbeeld voor aflossingen op een lening, huur, energie, water, een krantenabonnement) vallen níet onder de pauzeknop. Die moeten ouders dus gewoon blijven betalen.

Uitstel voor openstaande vorderingen

Het moratorium betekent dat er tijdelijk geen titel door een schuldeiser kan worden verkregen om een schuld te laten voldoen.

Als schuldeiser kunt u aan een ouder nog steeds vragen om de schuld te voldoen. Daarvoor mag u ook herinneringen of aanmaningen sturen. U mag van de rechter echter tijdelijk geen beslag leggen om uw schuld betaald te krijgen. U kunt als schuldeiser ook vrijwillig meewerken aan het moratorium en tijdelijk geen actie ondernemen, zodat de ouders rust en ademruimte krijgen, tot duidelijk is hoe de oplossing van de schulden er uit komt te zien. Wij roepen u samen met de koepels van veel voorkomende schuldeisers op, om dit ook te doen.

Overheid hanteert bijvoorbeeld een vrijwillig moratorium voor aangemelde ouders en hun toeslagpartners: bij het vrijwillig moratorium wordt niet gevorderd op schulden die ontstaan zijn voor pauzeknop. Nieuwe schulden vallen niet onder het vrijwillig moratorium. De overheid hanteert het vrijwillig moratorium tot aan het moment dat een ouder aangemerkt wordt als gedupeerd. Vanaf dat moment treedt het wettelijk moratorium in werking: 1 jaar vanaf de dag van uitbetaling van minimaal € 30.000. Het wettelijk moratorium geldt voor alle opeisbare schulden tot de dag van uitbetaling. Nieuwe schulden na deze datum vallen niet onder het wettelijk moratorium.

Executoir versus conservatoir beslag

Executoriaal beslag door de deurwaarder gaat over het beslag dat deurwaarders kunnen leggen op een rekening, loon of andere zaken. Deze mag een deurwaarder tijdens het pauzejaar niet uitvoeren. Maar als er al conservatoir beslag ligt, dan blijft dat bestaan.

Hypotheek

De maandelijkse betaling van de hypotheek valt níet onder de pauzeknop. De ouder moet die dus gewoon blijven betalen. Heeft de ouder een schuld omdat hij of zij vóór de pauzeknop de hypotheek al niet meer niet kon betalen? Dan geldt het moratorium voor de schuld die daardoor is ontstaan. De normale maandelijkse betalingen moet de ouder wel blijven betalen.

Product op afbetaling of abonnement

De ouder heeft iets gekocht op afbetaling, bijvoorbeeld een auto of een tv. Of er is sprake van een sportschoolabonnement. Dan moet de maandelijkse afgesproken termijn hiervoor gewoon worden betaald. Voor financiële afspraken waarbij geen betalingsachterstand is, moeten de rekeningen gewoon worden betaald.

Aanmaningen

De ouder krijgt een aanmaning voor een tandartsrekening. Er is een betalingsachterstand die is ontstaan vóór de pauzeknop. Of de ouder krijgt een herinnering dat hij voor de pauzeknop een betaling van zijn huur heeft gemist. Die rekeningen voor de betalingsachterstand vallen onder het moratorium.

Huur

Een ouder kan deze maand de huur niet betalen en loopt daarom een betalingsachterstand op. Hij krijgt hiervoor een aanmaning. Omdat de betalingsachterstand is opgelopen na de ingang van de pauzeknop, valt deze niet onder het moratorium. De ouder moet deze aanmaning betalen.

Regeling met incassobureau

De ouder heeft een regeling met een incassobureau om een oude betalingsachterstand af te lossen. Deze periodieke betalingen kan de ouder niet zomaar stoppen. De ouder heeft hierover met het incassobureau afspraken gemaakt en een overeenkomst gesloten. Deze aflossingen moeten dus gewoon worden betaald.

Hoe kan ik als schuldeiser controleren of iemand gedupeerd is?

Bij private schulden gaat de pauzeknop niet automatisch in. Daarom ontvangen ouders een brief. In deze brief staat een code die aan schuldeisers gegeven kan worden. Hiermee kan de schuldeiser zelf controleren of een ouder gedupeerd is, en zo ja, de schulden pauzeren.

Worden mijn inloggegevens gedeeld met gedupeerden?

Nee, inloggegevens worden niet gedeeld met gedupeerden. Een gedupeerde kan opvragen wie zijn/haar gegevens heeft geraadpleegd, maar dan worden alleen de gegevens geleverd die zijn ingevuld op de aanvraag. Dit zijn NAW-gegevens en KvK-nummer. De DigiD-gegevens worden niet gedeeld.

Is voor alle gedupeerde ouders het moratorium van toepassing op private schulden die zijn ontstaan vóór 12 februari 2021?

Nee, deze datum geldt alleen voor ouders die zich aangemeld hebben vóór 12 februari 2021.

Voor ouders die zich aangemeld hebben ná 12 februari 2021 geldt de datum van uitbetaling van de eerste compensatie als ingangsdatum pauzeknop /moratorium van 1 jaar.

Private schulden die de gedupeerde ouder nog niet betaald heeft en die voor de datum van uitbetaling zijn ontstaan, vallen onder het moratorium.

Met welke partijen zijn bestuurlijke afspraken gemaakt?

Met de volgende partijen zijn afspraken gemaakt: de Nederlandse Vereniging van Banken, Aedes, Energie-Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland, het Verbond van Verzekeraars, de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen, Preventel, Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders en de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK).

Deel deze pagina