Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Ouders in de Wsnp of Msnp

We helpen gedupeerde ouders en toeslagpartners zoveel mogelijk met het oplossen van schulden. Dit geldt ook voor ouders en toeslagpartners die in een schuldentraject zitten.

Is een ouder gedupeerd en zien wij dat er een lopend Wsnp of Msnp-traject is? Dan sturen we binnen enkele weken een brief naar de bewindvoerder of schuldhulpverlener. We vragen vervolgens om een overzicht van de schulden aan te leveren. De datum waarop een gedupeerde ouder in een Wsnp of Msnp-traject is gekomen, bepaalt wat er mogelijk is.

Een ouder in een Wsnp of Msnp-traject dat voor 5 november 2022 is gestart

Is een ouder voor 5 november 2022 gestart met een Wsnp of Msnp-traject? Dan betalen we schulden binnen de lopende schuldenregeling af. Alleen schulden die zijn ontstaan door ernstig misbruik, fraude of nalatigheid betalen we niet af. Het Wsnp of Msnp-traject kan versneld worden beëindigd en de ouder kan de € 30.000 zelf houden.  

Een ouder in een Wsnp of Msnp-traject dat op of na 5 november 2022 is gestart

Is een ouder op of na 5 november 2022 gestart met een Wsnp of Msnp-traject? Dan gelden de regels die voor andere gedupeerde ouders met schulden ook gelden. Publieke schulden die zijn ontstaan vóór 1 januari 2021 schelden we zoveel mogelijk kwijt. Private schulden die zijn ontstaan tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021 betalen we zoveel mogelijk af. Klik hier voor een overzicht van de schulden die we kunnen oplossen.

Als we alle schulden binnen het Wsnp of Msnp-traject kunnen oplossen, kan het traject worden gestopt. Mogelijk kan de ouder ook (een deel) van de € 30.000 zelf houden. Het kan ook zijn dat slechts een deel van uw schulden door ons opgelost kan worden. Mogelijk stopt het Wsnp of Msnp-traject dan niet. De bewindvoerder of schuldhulpverlener bepaalt dan samen met de ouder wat de beste optie is.

Proces voor ouders in de Wsnp/Msnp

Wilt u weten hoe het proces gaat en wat u rol is als bewindvoerder of schuldhulpverlener? Dit vindt u hier:

Contact met het loket Wsnp/Msnp

Bewindvoerders hebben voor het oplossen van schulden van ouders in een Wsnp-traject contact met het loket Wsnp/Msnp. Schuldhulpverleners hebben soms ook contact met het loket Wsnp/Msnp, namelijk wanneer een ouder in een Msnp-traject zit dat voor 5 november 2022 is gestart. Hebt u nog geen brief ontvangen maar al wel vragen? U kunt ook zelf contact met ons opnemen. U kunt het loket bereiken door een mail te sturen naar cap.uht.wsnp.msnp@belastingdienst.nl.

Het is belangrijk om dit tijdig te doen. Staat vast dat een ouder gedupeerd is en recht heeft op 30.000 euro? Vanaf dat moment heeft de bewindvoerder of schuldhulpverlener 6 maanden de tijd om de schulden binnen het schuldentraject door te geven.

Deel deze pagina