Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Een ouder zit in de Wsnp

We helpen gedupeerde ouders en toeslagpartners zoveel mogelijk met het oplossen van schulden. Dit geldt ook voor ouders en toeslagpartners in een Wsnp-traject. De datum waarop een gedupeerde ouder in dit traject is gekomen, bepaalt wat er mogelijk is.

Een ouder in een Wsnp-traject dat voor 5 november 2022 is gestart

Is een ouder voor 5 november 2022 gestart met een Wsnp-traject? Dan betalen we alle schulden binnen de lopende schuldenregeling af. Alleen schulden die zijn ontstaan door ernstig misbruik, fraude of nalatigheid betalen we niet af. Het Wsnp of Msnp-traject kan versneld worden beëindigd en de ouder kan de € 30.000 zelf houden.

De overheid staat daarom garant voor de schulden die onder de schuldenregeling vallen. U ontvangt hiervoor de garantstellingsbrief. Met deze garantie vragen we WSNP-bewindvoerders om de compensatie buiten ‘de boedel’ te houden, zodat dat geld ook echt voor de ouder is. 

Het proces voor beëindiging van de Wsnp

Hieronder staan de stappen van het proces voor ouders die voor 5 november 2022 in een Wsnp-traject zijn gestart. Zo leest u wat uw rol als Wsnp-bewindvoerder inhoudt.

Stap 1: Garantstellen

Eerst sturen we u als Wsnp-bewindvoerder een brief waarin we u de garantie geven dat alle schulden van de ouder die onder de werking van de regeling vallen, worden betaald. De brief wordt gestuurd nadat de ouder compensatie heeft gekregen. Wij vragen u om de compensatie buiten de boedel te houden, zodat deze door de ouder vrij besteed kan worden.

Stap 2: Verificatielijst opstellen

De Wsnp-bewindvoerder stelt een lijst op van alle schulden in de boedel. Niet alle schulden worden meegenomen in de schuldsanering. Fraudevorderingen, strafbeschikkingen en boetes en maatregelen die een rechter heeft opgelegd, mogen niet worden meegenomen in het schuldentraject. Deze vorderingen komen ook niet in aanmerking voor kwijtschelding of afbetaling door ons en moeten dus na het afronden van het schuldentraject nog door ouders worden betaald.

Stap 3: Verificatievergadering bij de rechtbank

De Wsnp-bewindvoerder vraagt een verificatievergadering aan bij de rechtbank. Hier wordt officieel vastgelegd hoe de schuldenlijst van de ouder eruitziet.

Stap 4: Insturen verificatielijst

De Wsnp-bewindvoerder dient de lijst van erkende schulden in bij de Belastingdienst/Toeslagen. Deze lijst dient u in bij het loket (Postbus 100 Cap Inning of via cap.uht.wsnp.msnp@belastingdienst.nl). Het volgende dient te worden ingediend: lijst van erkende vorderingen, een schuldenlijst in Excel en een salarisverzoek van de bewindvoerder zelf.

Het is belangrijk om dit tijdig te doen. Vanaf dat vaststaat dat een ouder gedupeerd is heeft u als Wsnp-bewindvoerder 6 maanden de tijd om de schulden binnen het schuldentraject door te geven aan het loket.

Stap 5: Controle op kwijtschelden publieke schulden

De Belastingdienst/Toeslagen heeft met de publieke schuldeisers gedeeld dat de ouder in een Wsnp-traject zit. Publieke schuldeisers schelden de openstaande schulden dan kwijt. Het loket Wsnp/Msnp controleert of dit is gebeurd. Indien nodig, nemen we contact op met de publieke schuldeisers.

Stap 6: Beschikking opstellen voor openstaande schulden

De Belastingdienst/Toeslagen beslist over de aanvraag en stelt een beschikking op voor de rest van de openstaande schulden. Deze beschikking ontvangt u als Wsnp-bewindvoerder van de Belastingdienst/Toeslagen. Voor de kwijtgescholden publieke schulden uit de boedel ontvangt u als WSNP-bewindvoerder een kopie van de beschikking van de uitvoeringsorganisatie van de kwijtschelding.

Stap 7: Uitbetalen aan bewindvoerder

Uiterlijk 8 weken na ontvangst van de verificatielijst betaalt de Belastingdienst/Toeslagen het bedrag dat in die beschikking staat aan u als Wsnp-bewindvoerder. Wij nemen hierin niet de kwijtgescholden schulden mee.

Stap 8: Wsnp-bewindvoerder lost schulden af en betaalt boedelrekening aan ouder

De WSNP-bewindvoerder betaalt de openstaande schulden. De ouder krijgt het geld uit de boedel teruggestort op zijn/haar eigen rekening. Eventueel reeds opgenomen salaris dient u hierbij te verrekenen. Als WSNP-bewindvoerder doet u deze betaling aan de ouder.

Stap 9: Verzoek tot beëindiging Wsnp

De WSNP-bewindvoerder heeft zowel de bevestiging van publieke kwijtschelding als de betaling voor de overige schulden ontvangen en verzoekt de rechtbank het Wsnp-traject te beëindigen.

Waar kan ik terecht met vragen?

Wsnp-bewindvoerders kunnen met vragen terecht bij de bewindvoerderslijn of deze per e-mail stellen via cap.uht.wsnp.msnp@belastingdienst.nl.

Het proces voor ouders die de WSNP niet kunnen verlaten

Is een ouder of toeslagpartner op of na 5 november 2022 gestart met een Wsnp-traject? Dan gelden de regels die voor andere gedupeerde ouders met schulden ook gelden. Publieke schulden die zijn ontstaan vóór 1 januari 2021 schelden we zoveel mogelijk kwijt. Private schulden die zijn ontstaan tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021 betalen we zoveel mogelijk af.

Als we alle schulden binnen het Wsnp of Msnp-traject kunnen oplossen, worden de schulden afbetaald en kan het traject worden gestopt. Mogelijk kan de ouder ook (een deel van) de € 30.000 zelf houden. Het kan ook zijn dat slechts een deel van de schulden door ons opgelost kan worden. Mogelijk stopt het Wsnp of Msnp-traject dan niet. De bewindvoerder bepaalt dan samen met de ouder wat de beste optie is. 

Hieronder staan de stappen van het proces voor ouders die op of na 5 november 2022 in een Wsnp-traject zijn gestart. Zo leest u wat uw rol als Wsnp-bewindvoerder inhoudt.

Stap 1: Brief voor contact

Eerst sturen we u als Wsnp-bewindvoerder een brief waarin we u vragen om contact op te nemen met het loket Wsnp/Msnp.

Stap 2: Verificatielijst opstellen

De Wsnp-bewindvoerder stelt een lijst op van alle schulden in de boedel. Niet alle schulden worden meegenomen in de schuldsanering. Fraudevorderingen, strafbeschikkingen en boetes en maatregelen die een rechter heeft opgelegd, mogen niet worden meegenomen in het schuldentraject. Deze vorderingen komen ook niet in aanmerking voor kwijtschelding of afbetaling door ons en moeten dus na het afronden van het schuldentraject nog door ouders worden betaald.

Stap 3: Verificatievergadering bij de rechtbank

De Wsnp-bewindvoerder vraagt een verificatievergadering aan bij de rechtbank. Hier wordt officieel vastgelegd hoe de schuldenlijst van de ouder eruitziet.

Stap 4: Insturen verificatielijst

SBN controleert welke schulden in aanmerking komen voor afbetaling en maakt afspraken met u over betaling aan de schuldeisers.

De Wsnp-bewindvoerder dient de lijst van erkende schulden bij ons in. Deze lijst dient u in bij het loket (Postbus 100 Cap Inning of via cap.uht.wsnp.msnp@belastingdienst.nl). Het volgende dient te worden ingediend: lijst van erkende vorderingen, een schuldenlijst in Excel en een salarisverzoek van de bewindvoerder zelf.

Stap 5: Controle of schulden opgelost kunnen worden

Voor ouders die op of na 5 november 2022 met een Wsnp-traject zijn gestart vindt maatwerk plaats. Het loket Wsnp/Msnp controleert welke schulden in aanmerking komen voor kwijtschelding of afbetaling. Publieke schulden die zijn ontstaan vóór 1 januari 2021 schelden we zoveel mogelijk kwijt. Private schulden die zijn ontstaan tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021 betalen we zoveel mogelijk af.

Als alle schulden binnen het Wsnp of Msnp-traject opgelost kunnen worden, kan het traject worden gestopt. Mogelijk kan de ouder ook (een deel) van de € 30.000 zelf houden. Het kan ook zijn dat slechts een deel van uw schulden door ons opgelost kan worden. Mogelijk stopt het Wsnp of Msnp-traject dan niet. U als Wsnp-bewindvoerder bepaalt dan samen met de ouder wat de beste optie is. Afhankelijk van de keuze die u maakt helpen we u verder met de vervolgstappen.

Wilt u advies over de mogelijkheden voor ouders die na 5 november 2022 gestart zijn met een Wsnp-traject? Neem dan contact op met de Beroepsvereniging Bewindvoerders WSNP.

Ik heb nog geen brief gekregen. Wanneer wordt deze gestuurd?

Wij sturen een brief na het uitbetalen van de compensatie voor de ouder. Het kan even duren voordat u de brief ontvangt. Heeft u toch dringende vragen? Dan kunt u contact opnemen via cap.uht.wsnp.msnp@belastingdienst.nl.

Een ouder is na 5 november 2022 gestart met een Wsnp-traject. Krijg ik dan nog wel een garantstellingsbrief?

Nee, u krijgt dan een brief van ons waarin we u vragen om contact op te nemen met het loket Wsnp/Msnp. U kunt ons bereiken via cap.uht.wsnp.msnp@belastingdienst.nl.

Deel deze pagina