Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Verandering in behandeling bezwaren

Ouders die een bezwaar hebben ingediend moeten op dit moment vaak lang wachten op de afhandeling van hun bezwaar. Dat is niet wenselijk. Wij willen ouders beter en sneller helpen.

Daarom heeft het kabinet besloten dat Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) niet meer alle bezwaren apart hoeft voor te leggen aan de Bezwaarschriftenadviescommissie (BAC). Vanaf 26 oktober 2023 zal UHT meer bezwaren behandelen zonder advies van de BAC.

Wij stuurden tot nu toe alle bezwaren door naar de BAC. Zij geven dan advies over het bezwaar. Wij namen pas daarna een besluit. Dit betekende dat ouders vaak lang moest wachten op de behandeling van hun bezwaar. Wij hebben gemerkt dat advies van de BAC vaak niet nodig is. Daarom wordt de BAC gerichter ingezet. Als een bezwaar niet naar de BAC gaat, dan zal UHT het bezwaar zelf behandelen en daarover met de ouder in gesprek gaan. Hoorgesprekken worden door UHT medewerkers zelf gedaan. Hierdoor verloopt het bezwaarproces in dat geval voor ouders sneller.  

Wijziging behandeling bezwaren

In de nieuwe situatie leggen wij een bezwaar in een aantal gevallen niet meer voor aan de BAC. Bijvoorbeeld omdat de verwachting is dat het advies van de BAC niet leidt tot een andere uitkomst omdat de BAC al eerder een advies heeft gegeven over een vergelijkbaar bezwaar. Of omdat wij volledig tegemoet komen aan het bezwaar of omdat de ouder met UHT afspreekt dat het bezwaar niet aan de BAC hoeft te worden voorgelegd.

Bezwaren die 'kennelijk niet ontvankelijk’ of ‘kennelijk ongegrond zijn’, worden ook niet langer voorgelegd aan de BAC omdat dit niet tot een ander besluit zal leiden. Ook zullen bezwaren op de beslissing op de eerste toets, de incidentele noodvoorziening  en het kwijtschelden van toeslagenschulden niet meer aan de BAC worden voorgelegd.

Voor het invoeren van deze wijziging is de instellingsregeling van de BAC gewijzigd. De wijziging van de instellingsregeling is gepubliceerd in de Staatscourant.

Bezwaar integrale beoordeling en werkelijke schade ingediend vóór 26 oktober 2023

Als een ouder vóór 26 oktober een bezwaar heeft ingediend tegen een beslissing integrale beoordeling of besluit aanvullende compensatie werkelijke schade, dan geldt er ‘overgangsrecht’. Dit betekent dat de ouder het recht houdt op een advies van de BAC.

Bezwaren tegen de eerste toets die zijn ingediend vóór 26 oktober 2023 behandelt UHT zelf. Hier geldt geen overgangsrecht. Na de eerste toets volgt vaak nog de integrale beoordeling waarop bezwaar en beroep mogelijk is. Eerste toets bezwaren die al bij de BAC op hoorzitting zijn ingepland, blijven voor advies bij de BAC.

Categorie :

Deel deze pagina