Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Loket private schulden

Veel ouders die problemen hebben met de kinderopvangtoeslag hebben private schulden. Deze gedupeerde ouders en toeslagpartners kunnen via het loket private schulden hun betalingsachterstanden indienen. Hier hebben ze 6 maanden de tijd voor. Dit loket is van Sociale Banken Nederland (SBN). SBN betaalt de schulden rechtstreeks aan de schuldeiser.

Voor schulden en extra kosten

De meeste private schulden die zijn ontstaan tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021 worden afbetaald. Ook alle extra kosten die bovenop de schulden komen, worden afbetaald. Bijvoorbeeld:

 • contractuele rente
 • wettelijke rente
 • buitengerechtelijke incassokosten
 • proceskosten
 • invorderingskosten
 • executiekosten
 • contractuele boeten.
Ter informatie!  Ook voor sommige schulden bij publieke schuldeisers

Aan het loket private schulden kunnen gedupeerde ouders ook sommige schulden bij publieke schuldeisers doorgeven. Het gaat bijvoorbeeld om schulden bij kleine publieke schuldeisers. Of om privaatrechtelijke schulden, ofwel schulden die ontstaan zijn omdat de ouder een overeenkomst is aangegaan met een publieke organisatie.

In 9 stappen naar een oplossing

Schuldeisers spelen een rol bij het bepalen van de private schulden en het oplossen van deze schulden. Het proces hebben SBN en UHT samen met de verschillende koepels uitgewerkt. Dit proces ziet er als volgt uit:

 1. SBN neemt schuldenlijst in behandeling.
 2. SBN vraagt via saldobrief en/of saldolijst openstaande schulden op bij schuldeiser.
 3. Schuldeiser geeft openstaande schulden door via reply aan SBN (binnen 2 weken).
 4. SBN verifieert de schulden aan de hand van het Besluit betalen private schulden.
 5. Bij grote afwijking met opgegeven schulden: schuldeiser levert aanvullende stukken.
 6. Na verificatie alle schulden: samenvatting schuldenoverzicht naar gedupeerde. Gedupeerde heeft 2 weken tijd om te reageren.
 7. Als gedupeerde akkoord is: SBN stuurt definitieve beschikking naar gedupeerde en brief of beslislijst naar schuldeiser.
 8. SBN betaalt schulden aan schuldeisers binnen 2 weken uit.
 9. Schuldeiser verwijdert negatieve BKR-registratie (indien van toepassing).

Hebt u een vraag over dit proces?

Ga dan naar de site van SBN. Of neem contact op met Service center SBN: 088-1410560 (ma t/m do van 8 tot 20 uur. Vrijdag van 8 tot 17 uur). Als u bij een koepel bent aangesloten, kunt u ook via die koepel vragen stellen.

Informatiepakket loket private schulden

Om de schuldeisers zo goed mogelijk te informeren, hebben we een informatiepakket samengesteld. Zo kunnen ze de gedupeerde ouders goed informeren als zij vragen stellen aan de klantenservice van de schuldeiser. Ook kunt u de informatie gebruiken om uw achterban en/of interne organisatie te informeren.

Hieronder tref u de informatie aan:

Wanneer wordt een schuld afbetaald?

Het moet een betalingsachterstand of onbetaalde rekening zijn die gaat over de periode tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021. Lopende verplichtingen betalen we niet af.

Wanneer kan een ouder een schulden doorgeven aan het loket private schulden en het loket al betaalde schulden?

Vanaf het moment dat we ouders en toeslagpartners laten weten dat ze gedupeerd zijn en recht hebben op € 30.000 kunnen ze schulden doorgeven aan het loket private schulden. Ze hebben hier 6 maanden de tijd voor. Als een ouder geld van ons heeft gekregen en hiermee een schuld heeft betaald, dan kan de ouder deze schuld indienen bij het loket al betaalde schulden. Dit kan tot uiterlijk 6 maanden nadat de ouder de definitieve beschikking van ons heeft gekregen.

Worden informele schulden afbetaald?

Ja, informele schulden bij familie of vrienden die zijn vastgelegd in een notariële akte worden afbetaald.

Aan wie worden de schulden afbetaald?

De schulden worden uitbetaald aan de schuldeisers. We maken het geld dus niet over aan ouders.

Kan de gedupeerde ouder ook zakelijke schulden doorgeven aan het loket private schulden?

Als de gedupeerde ouder zzp’er is of eigenaar van een eenmanszaak, maatschap, VOF, CV of een rederij, dan is de ouder persoonlijk aansprakelijk voor zakelijke schulden van deze ondernemingsvormen. Daarom mag de ouder deze schulden ook doorgeven aan het loket private schulden. De ouder moet dan wel rekening houden met de zogenaamde de-minimisregeling. Door deze regeling mag het bedrijf in 3 jaar maar maximaal € 200.000 ontvangen. Dit is een Europese wet. Lees meer over deze wet in de Verklaring De-minimissteun (rvo.nl).
Voldoet de ouder aan de de-minimisregeling? Dan kan deze aan het loket private schulden zakelijke schulden doorgeven.
Heeft een gedupeerde ouder een andere vorm onderneming, bijvoorbeeld een BV, NV, stichting, of vereniging? In dat geval kan de ouder enkel de privé-schulden doorgeven.

Wat is het Sociale Banken Nederland (SBN)?

Sociale Banken Nederland (SBN) is de uitvoeringsorganisatie waarbij 23 kredietbanken zijn aangesloten. SBN biedt hulp bij het oplossen van schulden. Vanuit SBN werken kredietbanken en gemeenten samen door afspraken te maken met schuldeisers.

Binnen hoeveel weken moet de schuldeiser reageren op de saldobrief en schuldenlijst?

Nadat de SBN de schuldeiser via de saldobrief of schuldenlijst informeert over de openstaande schulden van een gedupeerde, heeft deze 2 weken om te reageren. Reageert deze niet of niet op tijd, dan volgt een herinnering. Hoe sneller een schuldeiser reageert, hoe sneller de schuld afgehandeld kan worden voor een ouder en schuldeiser.

Binnen hoeveel weken moet de schuldeiser aanvullende stukken aanleveren?

Als er grote verschillen zitten tussen wat de schuldeiser en de gedupeerde aangeven, dan vraagt SBN aan de schuldeiser aanvullende stukken aan te leveren. De kredietbank geeft aan wat er nodig is en binnen welke termijn.

Wat gebeurt er als de stukken van de schuldeiser niet overeenkomen met die van de gedupeerde ouder?

Als de schuldeiser andere informatie over de schulden aanlevert dan de gedupeerde, vraagt SBN aan de schuldeiser aanvullende stukken. De gegevens van de schuldeiser zijn leidend en SBN neemt de gegevens van de door de schuldeiser verstrekte over. SBN betaalt dit bedrag uit aan de schuldeiser.

Waar kan ik terecht met vragen?

Gebruik de verwijskaart om te kijken waar u met welke vraag terecht kunt.

Deel deze pagina