Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Loket private schulden ook voor sommige schulden bij publieke schuldeisers

Als gedupeerde ouders betalingsachterstanden hebben bij private partijen (zoals bedrijven), dan kunnen zij deze doorgeven aan het loket private schulden. SBN betaalt deze schulden dan rechtstreeks aan de schuldeiser. Daarnaast kunnen ouders sommige schulden die ze hebben bij publieke schuldeisers, ook doorgeven aan dit loket.

Niet alle schulden bij publieke organisaties kwijtgescholden

De meeste schulden bij publieke schuldeisers worden kwijtgescholden, maar er zijn schulden bij publieke schuldeisers die niet kwijtgescholden worden. Bijvoorbeeld omdat het gaat om schulden bij kleine publieke schuldeisers. Of om privaatrechtelijke schulden, ofwel schulden die ontstaan zijn omdat de ouder een overeenkomst is aangegaan met een publieke organisatie. Bijvoorbeeld de gemeente. Deze schulden (schulden die niet worden kwijtgescholden) kunnen ouders nu doorgeven aan het loket private schulden.

Als ouders schulden hebben bij de Belastingdienst, Toeslagen of andere publieke organisaties, en deze publieke schulden zijn ontstaan vóór 1 januari 2021, dan hoeven ze niets te doen. Deze schulden worden zoveel mogelijk kwijtgescholden.

Publiekrechtelijke schulden bij enkele kleine publieke schuldeisers

Sommige publieke schulden worden niet kwijtgescholden, omdat niet alle publiekrechtelijke organisaties aangesloten zijn bij de kwijtscheldingsregeling. In Nederland zijn er namelijk meer dan 100 publiekrechtelijke organisaties. Dat zijn organisaties die geen winst maken, maar die zijn opgericht om de overheid te helpen. Bijvoorbeeld om mensen gebruik laten te maken van de gegevens die de overheid bezit. Of om boetes te ontvangen. Voorbeelden van deze publiekrechtelijke organisaties zijn:

 • Kamer van Koophandel
 • CBR
 • RDW
 • Provincies
 • Verschillende inspecties, zoals de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd

Ouders die een schuld hebben bij één van deze organisaties, kunnen die schuld doorgeven aan het loket private schulden als:

 • ze de schuld voor 1 juni 2021 hadden moeten betalen en
 • de organisatie deze schuld niet kwijtscheldt.

Privaatrechtelijke schulden bij publieke schuldeisers

Privaatrechtelijke schulden zijn schulden die zijn ontstaan uit een overeenkomst. Bijvoorbeeld als een ouder een woning koopt of huurt of een lening afsluit.
Bijvoorbeeld als een ouder:

 • iets waardevols aan een pandjeshuis heeft gegeven waarvoor geld is ontvangen
 • erfpachtrechten moet betalen aan de gemeente of een zaaltje heeft gehuurd bij de gemeente
 • een schuld heeft bij de gemeentelijke kredietbank
 • kosten heeft gemaakt voor juridische procedures
 • stoelen heeft gekocht van het theater dat wordt beheerd door de gemeente.
 • werkt voor de gemeente en te veel loon heeft ontvangen, waardoor hij of zij een deel van het loon aan de gemeente (als werkgever) moet terugbetalen

Omdat dit geen publiekrechtelijke schulden zijn, worden deze ook niet kwijtgescholden. Maar als ze vallen binnen het besluit private schulden, dan kunnen ouders ze wel doorgeven aan het loket private schulden.

Ouder wordt geadviseerd om bij twijfel de schulden gewoon door te geven

Twijfelt een ouder of de privaatrechtelijke of publiekrechtelijk schuld aan het loket mogen worden doorgegeven? Adviseer de ouder dan om deze schulden door te geven. SBN bekijkt of deze schulden vallen onder het besluit private schulden. Zo ja, dan betaalt SBN ze uit aan de publieke schuldeiser. Zo niet, dan ontvangt de ouder van SBN een brief en moet hij of zij de openstaande schulden zelf betalen.

Deel deze pagina

Op deze pagina