Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Wijziging in termijnen bezwaarproces

Vanaf 10 juli 2024 communiceert UHT duidelijker over de termijnen in het bezwaarproces. De termijnen zijn vastgelegd in een beleidsbesluit en gepubliceerd in de Staatscourant op 9 juli. Door het hanteren van deze termijnen geven we meer duidelijkheid over het bezwaarproces.

Gedupeerden weten daardoor beter waar ze aan toe zijn. In de nieuwe situatie geven wij nog steeds voldoende tijd. Zo verlengen wij de termijn voor het indienen van een bezwaar van 6 naar maximaal 16 weken. Na die tijd nemen wij het bezwaar niet meer in behandeling. 

Wat verandert er per 10 juli?

De belangrijkste wijziging is dat u vanaf 10 juli langer de tijd hebt om in bezwaar te gaan. De gebruikelijke termijn is 6 weken. Maar we zien dat dat niet altijd genoeg is. Daarom hanteren we vanaf 10 juli een termijn van 16 weken. Na die termijn kunnen wij bezwaren niet meer inhoudelijk behandelen.

Overgangsperiode

Heeft uw belanghebbende vóór 10 juli 2024 een beschikking ontvangen, dan geldt een overgangsperiode.

Een beschikking ontvangen tussen 1 januari en 10 juli 2024

U hebt nog 1 jaar om in bezwaar te gaan. Na dat jaar kunnen wij het bezwaar niet meer inhoudelijk behandelen.

Voorbeeld: U hebt op 14 februari 2024 een beschikking ontvangen. Dan moet het bezwaar uiterlijk 14 februari 2025 ingediend zijn.

Een beschikking ontvangen vóór 1 januari 2024

U hebt nog tot 1 januari 2025 om in bezwaar te gaan. Hebben wij het bezwaar niet op 31 december 2024 binnen, dan kunnen wij het bezwaar niet meer inhoudelijk behandelen.

Wat als u te laat een bezwaar indient?

Als u buiten de termijnen een bezwaar indient, dan behandelen we dat bezwaar in beginsel niet inhoudelijk. Wel beoordelen we nog steeds of er een goede reden is voor het te laat indienen van een bezwaar. Bijvoorbeeld vanwege medische redenen. Als dat zo is, dan behandelen we het bezwaar alsnog inhoudelijk.

Ter informatie!  Indienen pro-formabezwaar binnen 16 weken

Weet uw belanghebbende de reden van het bezwaar nog niet? Dan kunt u ook een pro-formabezwaar indienen. Dit pro-formabezwaar moet binnen 16 weken na dagtekening van de beschikking, zijn ingediend. Door het indienen van een pro-formabezwaar bent u op tijd met het indienen van uw bezwaar, en kunt u dit later nog aanvullen. Lees alles over de termijnen voor pro-formabezwaar.

Termijn voor aanleveren informatie

We willen duidelijker zijn over de termijn om een bezwaarschrift aan te vullen als dat nog niet compleet is. Vaak gaat het om redenen waarom men bezwaar maakt (bezwaargronden).

De nieuwe termijn voor het aanleveren van informatie, leggen wij altijd aan u uit in de brieven die we sturen. In de brief staat hoe lang u de tijd hebt en welke informatie wij nodig hebben. Wij geven ook aan wat het gevolg is, als u een bezwaar niet op tijd aanvult. Op onze website leest u nu ook alles over de termijn voor het aanleveren van informatie.

Termijn plannen hoorgesprekken

Hoorgesprekken plannen we zo veel mogelijk samen met u en de bezwaarmaker. Lukt het niet om telefonisch een afspraak te maken, dan sturen wij een brief. Samen met u en de bezwaarmaker zoeken we dan naar een nieuwe datum voor het gesprek. Dit gesprek zal dan plaatsvinden binnen vier weken na de uitnodiging of 2 weken na het geplande hoorgesprek. Lees meer over de termijnen rondom het hoorgesprek.

Wat vragen wij van u?

Wij vragen u om uw belanghebbende(n) te informeren over de termijnen die UHT hanteert in het bezwaarproces.

Meer informatie

Alle informatie over de termijnen die UHT hanteert in het bezwaarproces, leest u op de pagina Termijnen bezwaarproces. Deze informatie is op de ouderwebsite beschikbaar via de pagina Bezwaar indienen.

Categorie :

Deel deze pagina