Go directly to content Go directly to footer

On this Page

Dictionary

This page offers you some expressions and words that are frequently used in the process to restore the problems with the childcare benefits.

DutchEnglish
(compenserende) herstelmaatregelen(compensatory) restoration measures
(financiƫle) tegemoetkomingfinancial compensation
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)General Data Protection Regulation (GDPR)
BelastingdienstDutch Tax and Customs Administration
beroepappeal
beschikkingdecision
betalingsregelingpayment arrangement
bezwaarobjection
BezwaarschiftenadviescommissieAdvisory Committee Regarding Objections
buitenlandse kinderopvangforeign childcare (centre)
Catshuisregeling KinderopvangtoeslagCatshuis Childcare Benefit Scheme
Commissie van WijzenCommittee of Experts
Commissie Werkelijke SchadeCommittee on Actual Damages
compensatiecompensation
compensatierentecompensatory interest
definitieve beschikkingfinal decision
dossierpersonal case file
gastouderchildminder
gastouderbureauchildminding services
gedupeerde oudersaffected parents
eerste toetsfirst assessment
gemeentemunicipality
herbeoordelingreassessment
herstelprocesrestore process
huurtoeslagrent benefit
in gebreke stellendeclare in default
integrale beoordelingintegrated assessment
kinderopvangchildcare centre, childminding agency
kindgebonden budgetsupplementary child benefit
kinderopvangtoeslagchildcare benefit
kindgebonden budgetsupplementary child benefit
klachtcomplaint
noodvoorzieningemergency fund
opzet/grove schuld (O/GS)intent or gross negligence
persoonlijke betalingsregelingpersonal payment schedule
persoonlijk zaakbehandelaarpersonal case officer
schriftelijk bezwaarwritten objection
Serviceteam Herstel ToeslagenService Team Benefits Restoration
te hard getroffendisproportionately affected
toeslagenbenefits
toeslagpartnerbenefit partner
Uitvoeringsorganisatie Herstel ToeslagenAllowance Restoration Organisation
vooringenomen handelenbiased treatment
voorlopige beschikkingpreliminary decision
voorwaardenconditions
zorgtoeslaghealthcare benefit

Share this page