Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Aantal aanmelders per gemeente

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de hulpverlening aan de gedupeerde ouders. Op deze pagina leest u meer over wat de rol van de gemeenten precies is. Ook vindt u hier actuele informatie over hoeveel gedupeerde ouders zich per gemeente voor deze hulp hebben aangemeld en hoeveel van deze ouders in de WSNP of MSNP zitten.

Samenwerking gemeenten

De gemeenten hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend met UHT. De samenwerking zorgt ervoor dat ouders naast financiële compensatie ook andere hulp ontvangen om hun leven weer op orde te krijgen. Het gaat bijvoorbeeld om hulp op het gebied van wonen, werk, gezin, gezondheid en schulden. Hulp die UHT zelf niet kan geven.

Contactgegevens ouders

Om te kunnen helpen, hebben de gemeenten de contactgegevens nodig van de gedupeerde ouders in hun gemeente. UHT deelt hiervoor gegevens van de gedupeerde ouders met de gemeente. De ouder mag de hulp van de gemeente afwijzen. Als ouders niet met de gemeente willen praten, dan heeft dat geen gevolgen voor de herbeoordeling door UHT. De gemeente neemt dan geen contact meer op.

Aantal aanmelders per gemeente

In onderstaande lijst staat per gemeente hoeveel ouders zich hebben gemeld vanwege de problemen met de kinderopvangtoeslag. Regelmatig vernieuwen we deze lijst. Soms weten we niet waar een ouder woont of wonen ouders in het buitenland. Deze ouders zijn niet meegenomen in de aantallen in dit bestand.

Aantal aangemelde kinderen per gemeente

In onderstaande lijst staat per gemeente hoeveel kinderen gemeld zijn van gedupeerde ouders vanwege de problemen met de kinderopvangtoeslag. De lijst is opgesplitst in 2 leeftijdscategorieën. We vernieuwen deze lijst regelmatig. Soms weten we niet waar de ouder woont of wonen de kinderen in het buitenland. Deze kinderen worden niet meegenomen in dit bestand. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze lijst.

WSNP en MSNP

Wilt u als gemeente weten hoeveel gedupeerde inwoners in een WSNP- of MSNP-traject zitten? Dan kunt u dat zien in onderstaand overzicht. Hierin staan de wettelijke of minnelijke akkoorden van gedupeerde ouders en hun partners waarbij de Belastingdienst als schuldeiser partij is.

Schuldregelingen voor gedupeerde ouders (en hun partners) waarbij de Belastingdienst of Toeslagen géén partij is, vallen wel onder het Besluit Compensatie Schuldentrajecten, maar staan NIET in dit overzicht. De Belastingdienst/Toeslagen heeft immers geen zicht op deze groep vanuit haar eigen administratie.

Deel deze pagina