Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Toegang tot verzekeraars en wanbetalersregeling

Ouders met schulden kunnen soms ook hun verzekeringspremies niet meer betalen. Het gevolg hiervan is een achterstand, en soms ook een royement. Dat betekent dat de verzekeraar weigert hen nog langer te verzekeren. Een royement maakt het heel moeilijk om een nieuwe verzekering af te sluiten.

Verzekeraars bieden nu een oplossing voor gedupeerde ouders. Bij een gedupeerde ouder die opnieuw een verzekering wil afsluiten kijkt de verzekeraar niet meer naar een royement wegens wanbetaling wanneer de CIS registratie op verzoek van de ouder is verwijderd.

Voor ouders die hun verzekeringspremie niet meer konden betalen geldt nu dezelfde werkwijze als voor mensen die een schuldsaneringstraject hebben afgerond. Ze kunnen weer een verzekering afsluiten. De verzekeraar kijkt daarbij niet meer naar het verleden als wanbetaler. De andere voorwaarden voor acceptatie van een verzekeraar blijven wel gelden.

Wat gebeurt er tussen het moment van kwijtschelden schulden en weer aannemen? Is de ouder dan onverzekerd?

Is de ouder al wel in gesprek met de schuldhulpverlening, maar is dat traject nog niet afgerond? En wil de ouder toch een verzekering afsluiten? De ouder heeft van u als schuldhulpverlener of van de kredietbank dan nog geen document van ‘finale kwijting’ ontvangen om aan de verzekeraar te laten zien. De ouder kan dan de brief van de Belastingdienst laten zien waarin staat dat de ouder erkend is als gedupeerde van de problemen met de Kinderopvangtoeslag.

Wordt de registratie als wanbetaler automatisch verwijderd?

Verzekeraars kunnen een royement dat zij geven nadat iemand de premie niet heeft betaald registreren in een databank. Dit heet de CIS-databank. Die registratie wordt niet automatisch verwijderd. Alleen de verzekeraar die de melding heeft gemaakt, kan hem verwijderen. Niemand anders.

Wil de ouder deze CIS-registratie laten verwijderen? Dan kan de ouder dat vragen op de website van CIS. Als CIS het verzoek heeft gekregen, nemen zij contact op met u als verzekeraar. De ouder kan ook direct contact opnemen met u als verzekeraar en hem vragen om de registratie te verwijderen.

Let op: het kan even duren voordat de registratie ook echt is verwijderd.

Deel deze pagina