Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-10421, BAC 2022-07291

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar tegen de compensatiebeschikking (gedeeltelijk) gegrond te verklaren. De Commissie adviseert ten aanzien van bezwaarschrift 1 om de gemiste rente en de einddatum van de immateriële schade opnieuw te berekenen en daarbij de einddatum van de vergoeding voor immateriële schade vast te stellen op de datum tot aan de dagtekening van de beslissing op bezwaar. Ten aanzien van bezwaarschrift 2 is de Commissie van oordeel dat de neerwaartse bijstellingen voor het jaar 2019 plaatsgevonden hebben conform de door belanghebbende opgestuurde informatie. De door belanghebbende naar voren gebrachte bezwaargronden maken dit naar het oordeel van de Commissie niet anders.

Advies