Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

324 resultaten in publicaties

BAC 2021-02306 

22-02-2024 -

Samenvatting De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT het bezwaar tegen het besluit met kenmerk UHT-DC I gegrond te verklaren. De Commissie adviseert UHT de bezwaren gericht tegen de besluiten met kenmerk UHT-D-I- A en…

BAC 2022-08699 

22-02-2024 -

Samenvatting De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar tegen de beschikking met kenmerk UHT-DC I deels gegrond te verklaren. De Commissie adviseert UHT om de bezwaren tegen de beschikkingen met kenmerken UHT-DC-I…

BAC 2022-06446

16-02-2024 -

Samenvatting De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren. De Commissie is van mening dat UHT voldoende heeft onderbouwd dat voor de jaren 2007 en 2010 geen sprake was van…

BAC 2022-04584

16-02-2024 -

Samenvatting De Bezwaarschriftencommissie (hierna: Commissie) adviseert UHT om het bezwaar in deze zaak gedeeltelijk gegrond te verklaren. De Commissie adviseert UHT om ten aanzien van de vergoeding voor juridische bijstand hun eigen standpunt te volgen…

BAC 2021-02513

16-02-2024 -

Samenvatting De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT omhet bezwaar ongegrond te verklaren. Het gebruik van computersystemen en het stellen van vragen door medewerkers om te verifiëren of belanghebbende kinderen had, en om details te…

BAC 2021-02759

16-02-2024 -

Samenvatting De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar gedeeltelijk gegrond te verklaren en de bestreden beschikking deels te herroepen. De Commissie oordeelt dat CWS correct heeft vastgesteld dat uit de verstrekte verklaringen…

BAC 2022-06128

16-02-2024 -

Samenvatting De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren. De Commissie is van mening dat de bijstellingen die in 2015 zijn doorgevoerd, op basis van de beschikbare gegevens conform wet-…

BAC 2022-09995

16-02-2024 -

Samenvatting De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar van belanghebbende ongegrond te verklaren. De Commissie is van mening dat de beslissing van UHT om het verzoek om compensatie van belanghebbende af te…

BAC 2022-06974

16-02-2024 -

Samenvatting De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. Het bezwaarschrift bevat geen concrete bezwaargronden en voldoet daarmee niet aan de minimumeisen die worden gesteld aan een bezwaarschrift. Hierdoor is…

BAC 2022-10259

16-02-2024 -

Samenvatting De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar gedeeltelijk gegrond te verklaren. Volgens belanghebbende is er sprake van onrechtvaardigheid met betrekking tot de kwijtschelding van schulden van gedupeerden die in een lopend…