Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-06143

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren. In de periode 2008 tot en met 2015 is met betrekking tot de berekeningsjaren inzake KOT sprake geweest van neerwaartse bijstellingen van de KOT. Deze bijstellingen houden verband met wijzigingen in het verzamelinkomen, het aantal opvanguren, het uurtarief, wijziging van de registratie van de kinderopvanginstelling en de stopzetting van KOT. Deze wijzigingen zijn in ieder geval op het eerste gezicht verklaarbaar en niet een gevolg van vooringenomenheid aan de zijde van de BD/T. De Commissie adviseert UHT het bezwaar ongegrond te verklaren, het aangevallen besluit in stand te laten en om in het kader van de integrale beoordeling aandacht te besteden aan de onderwerpen die de Commissie in dit advies heeft vermeld. 

Advies