Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-05285 / 2022-05528

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar gedeeltelijk gegrond te verklaren. Belanghebbende stelt dat zij niet degene is geweest die de KOT voor het toeslagjaar 2010 heeft stopgezet. Belanghebbende heeft aangegeven dat zij haar inloggegevens in die tijd met anderen heeft gedeeld. Hoewel de Commissie niet uitsluit dat belanghebbende dit te goeder trouw heeft gedaan, is zij toch van mening dat het delen van DigiD-inloggegevens voor rekening en risico van belanghebbende dient te komen. Daarnaast meent de Commissie dat B/T mocht uitgaan van de informatie die belanghebbende via het Antwoordformulier kinderopvangtoeslag 2010 heeft verstrekt. De opvatting van gemachtigde dat B/T de daarop aangegeven informatie had moeten verifiëren, deelt de Commissie niet.

Advies