Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-2966/5621

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om de bezwaarschriften ongegrond te verklaren omdat door belanghebbende moest worden terugbetaald omdat zij uiteindelijk op minder KOT recht had dan waarmee in de voorschotbeschikkingen rekening was gehouden. Er kan in dit verband dan ook niet gesproken worden van vooringenomenheid of hardheid bij het toepassen van de regels. Ten aanzien van het tweede en derde bezwaarschrift adviseert de Commissie om onder aanvulling van de motivering ten aanzien van de wijze waarop de terugvorderingen van KOT tot stand zijn gekomen, deze eveneens ongegrond te verklaren.

Advies