Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-0605, 2021-02900; 2021-02903

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert om:
- bezwaarschrift 1 ongegrond te verklaren omdat zij meent dat UHT na het
uitvoeren van de lichte toets heeft mogen oordelen dat er geen reden was
om over te gaan tot uitkering van € 30.000,
- bezwaarschriften 2 en 3 ongegrond te verklaren. De Commissie acht de
gang van zaken onwenselijk maar overweegt dat deze verband hield met
wijzigingen in gegevens en geen uiting was van vooringenomenheid of
hardheid. De regelingen waarop belanghebbende een beroep doet, bieden
voor het door belanghebbende ondervonden nadeel helaas geen
mogelijkheid tot compensatie of een andere vorm van tegemoetkoming.
- het verzoek om vergoeding van de proceskosten of te wijzen.

Advies