Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-02333 en BAC 2021-02330

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert UHT om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Uit het dossier blijkt dat belanghebbende zelf de toeslag over 2015 heeft stopgezet en hierop geen aanspraak kon maken. De Commissie begrijpt dat belanghebbende gelet op het eerdere contact met Belastingdienst/Toeslagen en het daarmee samenhangende risico op meer financiƫle schade, ervoor gekozen heeft om de kot voor het toeslagjaar 2015 stop te zetten, maar is niet gebleken van bijzondere omstandigheden of concrete feiten waaruit volgt dat belanghebbende nadeel heeft geleden. De Commissie is om die reden van mening dat UHT zich terecht op het standpunt stelt dat van vooringenomen handelen of hardheid van het stelsel geen sprake is geweest en dat de Wht daarom niet van toepassing is.

Advies