Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-02045 / 2022-09809

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie hersteloperatie toeslagen (hierna: de Commissie) adviseert UHT om de bezwaren ongegrond te verklaren. Belanghebbende heeft aangevoerd dat zij ten onrechte is afgewezen voor compensatie over de jaren 2008, 2009 en 2010 en dat de bestreden beschikking niet deugdelijk is gemotiveerd. De Commissie concludeert dat de UHT terecht en op goede gronden tot haar beslissing is gekomen omdat ten aanzien van de betreffende jaren niet is gebleken van een institutioneel vooringenomen handelwijze, hardheid of een onterechte kwalificatie opzet/grove schuld.

Advies