Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-01338 / 0471 / 04374

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert om de bezwaren gegrond te verklaren voor zover deze zien op toeslagjaar 2018. De Commissie constateert dat de CvW haar oordeel heeft gebaseerd op feitelijke onjuistheden. De bestreden beschikkingen van 20 december 2021 zijn in strijd met de artikelen 3:2, 3:9 en 7:12 van de Awb en dienen te worden herroepen. Daarom adviseert de Commissie aan UHT om (bij de voorbereiding van beslissingen op bezwaar) alle in de loop van de behandeling van het bezwaar bekend geworden feiten en omstandigheden te betrekken bij de integrale heroverweging van de doelmatigheid en rechtmatigheid van het besluit/de besluiten waartegen het bezwaar is/zijn gericht. De Commissie adviseert UHT ook om de bezwaren tegen de bestreden beschikkingen in zoverre gegrond te verklaren. Indien heroverweging van de beschikkingen van 20 december 2021 tot gevolg zou hebben dat belanghebbende alsnog aanspraak heeft op compensatie over 2018, adviseert de Commissie UHT om ook het bezwaar tegen de bestreden beschikking van 7 juni 2021 gegrond te verklaren. Voort adviseert de Commissie UHT een proceskostenvergoeding toe te kennen.

Advies