Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-01026

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert UHT om het bezwaar tegen het besluit van 17 juni 2021 gedeeltelijk gegrond te verklaren. De Commissie volgt UHT in haar
standpunt dat moet worden uitgegaan van de aanvangsdatum 3 februari 2012 omdat op deze datum aan belanghebbende de brief 'nihilstelling' is gestuurd. Nu dit een andere datum is dan aanvankelijk was opgenomen in het bestreden besluit, adviseert de Commissie - in lijn met het standpunt van UHT - het bestreden besluit op dit punt
gegrond te verklaren, te herroepen en de ingevolgde de Wht daarmee samenhangende vergoedingen opnieuw te berekenen. Verder adviseert de Commissie om het bezwaar tegen de besluiten van 8 april 2021 ongegrond te verklaren.

Advies