Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-00857/ 2021-02207/ 2021-02252

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaarschrift van 1 mei 2021 niet-ontvankelijk te verklaren nu ondertussen door UHT aan het bezwaarschrift van belanghebbende is tegemoetgekomen en daarmee geen sprake meer is van een procesbelang. De Commissie adviseert om het bezwaarschrift van 19 oktober 2021 gedeeltelijk gegrond te verklaren voor wat betreft de niet meegerekende toeslagrente over de toeslagjaren 2015 en 2016. Dit bedrag aan in rekening gebrachte toeslagrente moet in aanmerking worden genomen bij de bepaling van het bedrag onder a van de compensatieberekening. Ten slotte adviseert de Commissie om het verzoek om aanvulling van de werkelijke schade in behandeling te nemen en een proceskostenvergoeding toe te kennen.

Advies